Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279974
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
<<< 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 131/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie iluminacji świetlnej kościoła p.w. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu 21.10.2019
Inne dokumenty 44/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: budowę pięciu rowów przydrożnych celem zapewnienia odwodnienia ul. Zakręt w Toruniu. 21.10.2019
Inne dokumenty 43/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na żądanie postępowania administracyjnego w sprawie częściowego wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.05.2017r. oraz udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Bulwaru Filadelfijskiego i pólnocnej części mostu im. J. Piłsudzkiego w Toruniu do zamkniętego odcinka kanału "B" Strugi Toruńskiej. 21.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 430/2019Gmina Miasta Toruń ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie muralu na budynku przy ul. Reja 25 w Toruniu obejmującego ścianę elewacji południowej o wymiarach 11 x 17 metrów oraz dobudówki o wymiarach 12 x 5,5 metra kwadratowego łącznie ok. 253 metrów kwadratowych. 18.10.2019
Zarządzenie PMT 336/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Księgowości w Urzędzie Miasta Torunia 18.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 154/2019Data zgromadzenia:20.10.2019
Godzina zgromadzenia:14.30 - 17.30
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
18.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 50.6220.1.2016/2019Informacja PMT o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa i budowa nabrzeża brzegu północnego Portu Zimowego na odcinku ok. 450mb przy ul. Popiełuszki w Toruniu" 18.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 38.6220.2.2017/2019Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedisęwzięcia pn.: "budowa nowej galwanizerni z linią galwaniczną do pokrywania elementów ze stali i tworzyw sztucznych z oczyszczalnią ścieków przy ul. Chrzanowskiego 33 w Toruniu (dz. 260/18, 260/28 - obręb 46)" 18.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 160/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza: nabór do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 17.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 159/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Miasta Toruń 17.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 158/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Kaszownik i Struga - pokazujemy projekty”, w ramach których zaprezentowane zostaną projekty stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej (odcinek od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik). Konsultacje odbywają się w dniach: 16 października - 13 listopada 2019 r. 17.10.2019
Zarządzenie PMT 335/2019w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie w 2019 roku stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych 16.10.2019
Zarządzenie PMT 334/2019w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku aplikacyjnego w konkursie na przeprowadzenie pilotażu dotyczącego utworzenia centrum usług społecznych 16.10.2019
Zarządzenie PMT 333/2019w sprawie nabycia pomieszczenia strychowego usytuowanego w budynku przy ul. Mostowej 5 w Toruniu 16.10.2019
Zarządzenie PMT 332/2019w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu w obrębie ulicy Szosa Bydgoska, służebnościami przesyłu 16.10.2019
Zarządzenie PMT 331/2019w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej (działka nr 274/6)oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 16.10.2019
Zarządzenie PMT 330/2019w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej (działka nr 274/5)oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 16.10.2019
Zarządzenie PMT 329/2019w sprawie ustalenia regulaminu II ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Rypińskiej 8, Podgórskiej 25-25 i Podgórskiej 40, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 16.10.2019
Zarządzenie PMT 328/2019w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Warzywnej 17 oraz powołania komisji do przerprowadzenia przetargu 16.10.2019
Zarządzenie PMT 327/2019w sprawie zmiany zarządzenia nr 319/2018 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego 16.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A