Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173648
Data (2020-08-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24657
<<< 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 57/2020 Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 15.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 55/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych zadań pn. :„Winda przy budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25”.oraz „Winda osobowa i pochylnia dla osób niepełnosprawnych dla budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11-15”. 15.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 43/2020Data zgromadzenia: 17.06.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 18:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
15.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.6220.1/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 37 w Toruniu (dz. 74/3, 74/4 - obręb 54)" 15.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.6220.1/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa hali przemysłowej przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 65 w Toruniu (dz. 123/49 - obręb 44)" 15.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 42/2020Data zgromadzenia: 16.06.2020
Godzina zgromadzenia: 09.30-11.30
Miejsce zgromadzenia: ul.Rynek Staromiejski
13.06.2020
Zarządzenie PMT 99/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu nadzorującego wdrożenie procedur związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 86/2020Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Witosa 3, 5, 7 w Toruniu (działka nr 92/9 z obrębu 59) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 12.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 82/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez REALIZACJĘ FESTIWALU WISŁY W TORUNIU. 12.06.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 62/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.l48.2020.EB 12.06.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 61/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.147.2020.EB 12.06.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 59/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12.06.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.57.2019.EB 12.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 406/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu żłobków miejskich 10.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 85/2020Informuję, iż w dniu 09.06.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, 85-097 Bydgoszcz, dotyczącego budowy gazociągu średn. ciśn. dla hal magazynowo – produkcyjnych firmy Panattoni Europe sp. z o.o. na działkach nr 79/8, 81/1 z obrębu 54 - działki nr 322/1, 310/5, 309/2, 308/3, 303/7, 304/7, 304/6 z obrębu 53 – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 10.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 78.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ośrodek psychoterapii na terenie położonym przy ul. Moniuszki 39 w Toruniu (działka nr 7, obręb 13) 10.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 58/2020przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Budowa windy w budynku Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 w Toruniu. 10.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 41/2020Data zgromadzenia: 21.06.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00 - 17:00
Miejsce zgromadzenia:Początek zgromadzenia: ul. Rynek Nowomiejski(przed Fundacją Tumult) – przemarsz ul. Szeroką na ul. Rynek Staromiejski(między Ratuszem a Dworem Artusa) – przemarsz ul. Szeroką na ul. Rynek Nowomiejski( przed Fundacją Tumult) Miejsce zakończenia: ul. Rynek Nowomiejski (przed Fundacją Tumult)
10.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie skateparku w ramach inwestycji: „rozbudowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców Miasta Torunia zlokalizowanej na Błoniach Nadwiślańskich przy przystani Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” na terenie położonym przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3b w Toruniu (część działki nr 343/5, obręb 12) 10.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewaloryzacji części Zespołu dworsko-parkowego „Biały Dwór”, w ramach którego planowana jest m.in. budowa oświetlenia terenu, automatyczne nawadnianie oraz monitoring wizualny na terenie położonym przy ul. Grunwaldzkiej 50, św. Józefa 53-59 (działka nr 53/5 oraz część działki nr 52/7 obręb 34) 10.06.2020
Sprawozdania 4/2020Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. 10.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A