Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.10.2019
Data (2019-10-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22667
<<< 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 353/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie ciepłego posiłku dla uczestników rajdu turystycznego inaugurującego lokalną kampanię z cyklu "Październik - miesiąc wolny od uzależnień" 28.08.2019
Zarządzenie PMT 268/2019w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu w obrębie ulic Olsztyńskiej i Marii Skłodowskiej-Curie, służebności przesyłu 28.08.2019
Zarządzenie PMT 267/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Jasia i Małgosi 10 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 28.08.2019
Patronaty 150/2019Ogólnopolski projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień pn "Moje zdrowie-moja siła, wielka moc" 28.08.2019
Patronaty 149/2019III Otwarte Mistrzostwa Okręgowe Służby Więziennej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 28.08.2019
Patronaty 148/2019XI Dziękczynienie w Rodzinie 28.08.2019
Patronaty 147/2019II Mistrzowski Kurs Pianistyczny 28.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 113/2019Data zgromadzenia: 31.08.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-14:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
28.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 112/2019Data zgromadzenia: 6.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 20.00 - 21.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Toruń, przy „Plazie”, ul. Broniewskiego 90
Przejazd: „Plaza”, Sz. Bydgoska, ul. P. Jonsona, ul. Łukasiewicza, Sz. Okrężna, ul. J. Gagarina, św. Józefa, Żwirki i Wigury, ul. Legionów, ul. Podgórna, ul. Bema, ul. Matejki, ul. Mickiewicza, Sz. Bydgoska, ul. P. Jonsona, ul. Łukasiewicza, Sz. Okrężna. Toruń „Plaza”.
Zakończenie: Toruń „Plaza”.
28.08.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 100/2019Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała wycofania zamiaru rozpoczęcia budowy sieci ciepłowniczej i przyłącza cieplnego do budynku hali przy ulicy Równinnej 24 w Toruniu (dz. nr 120/4 z obrębu 40, dz. nr 82, 83/12, 83/11, 83/13, 83/14, 83/4, 83/16 z obrębu 41, dz. nr 32/12, 32/13, 70/3, 33/13, 229/8, 229/6, 33/15, 33/17, 33/16, 33/10, 32/15 z obrębu 44). 28.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 352/2019Wydział Sportu i Rekreacji składa zapytanie dot. wykonania usługi cateringowej dla 130 osób 27.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 351/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup licencji dla Barracuda WAF 360Vx wraz ze szkoleniem dla 2 osób 27.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 111/2019Data zgromadzenia: 28.08.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 14:00 - 18:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
27.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 99/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi naziemnymi (budynek D, E, F, G), zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą,zlokalizowanych przy ul. Henryka Strobanda 13 w Toruniu (dz. nr 162/5, 162/6, 162/7, przed podziałem dz. nr 162/2, obręb 30)". 27.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 14.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "uruchomienie punktu zbierania odpadów złomu przy ul. Dworcowej 3B w Toruniu (dz. nr 147, 149, 150, 151/3, 334/1 - obręb 48)" 27.08.2019
Zarządzenie PMT 265/2019w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora miejskiej instytucji kultury - "Dom Muz" w Toruniu 26.08.2019
Zarządzenie PMT 264/2019w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora miejskiej instytucji kultury - Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 26.08.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 112/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, z dnia 26.08.2019r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży WGN.6840.2.24.2018.KW 26.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 105/2019Przetarg nieograniczony na dostawa wraz z instalacją i konfiguracją Kupującemu systemu zarządzania danymi. 26.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa magazynu spedycyjnego z budynkiem biurowo – socjalnym przy ul. Fortecznej w Toruniu (dz. nr 191/10 – obręb 30)” 26.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A