Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11125329
Data (2019-11-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22850
<<< 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 561-580 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 228/2019w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2020 – 2023. 12.09.2019
Uchwała RMT 227/2019w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2020 – 2023. 12.09.2019
Uchwała RMT 226/2019w sprawie wniosku z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Kaszczorku u zbiegu ulic: Turystycznej, Ligi Polskiej, Księżycowej. 12.09.2019
Uchwała RMT 225/2019w sprawie wniosku z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Kaszczorku u zbiegu ulic: Turystycznej, Ligi Polskiej, Księżycowej. 12.09.2019
Uchwała RMT 224/2019w sprawie wniosku z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Kaszczorku u zbiegu ulic: Turystycznej, Ligi Polskiej, Księżycowej. 12.09.2019
Uchwała RMT 223/2019w sprawie nadania nazwy: rondo Wiślane. 12.09.2019
Uchwała RMT 222/2019w sprawie wniosku z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie zmiany nazw ulic. 12.09.2019
Uchwała RMT 221/2019w sprawie wniosku z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy. 12.09.2019
Uchwała RMT 220/2019w sprawie wniosku z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie zmiany nazw ulic. 12.09.2019
Uchwała RMT 219/2019w sprawie wniosku z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy. 12.09.2019
Uchwała RMT 218/2019uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. 12.09.2019
Uchwała RMT 217/2019w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Toruń. 12.09.2019
Uchwała RMT 216/2019zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. 12.09.2019
Uchwała RMT 215/2019w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie międzynarodowym w ramach Programu Edukacja Komponent IV. 12.09.2019
Uchwała RMT 214/2019w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie międzynarodowym w ramach Programu Edukacja Komponent III. 12.09.2019
Uchwała RMT 213/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu. 12.09.2019
Uchwała RMT 212/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 13 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 13 w Toruniu. 12.09.2019
Uchwała RMT 211/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 9 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 9 w Toruniu. 12.09.2019
Uchwała RMT 210/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 8 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 8 w Toruniu. 12.09.2019
Uchwała RMT 209/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 7 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Toruniu. 12.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A