Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020
Data (2020-05-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24091
<<< 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 561-580 581-600 601-620 621-640 >>> 

Dokument Tytuł Data
Informacje o środowisku 4/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 312 i 314) w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (wymienionymi w ogłoszeniu). 18.02.2020
Informacje o środowisku 3/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (III piętro, pokój 310) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu wraz z prognozą. 18.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 47/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę piasku w piaskownicach na miejskich placach zabaw w Toruniu. 17.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 39/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie zdrowia publicznego - określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi". 17.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 22/2020Data zgromadzenia: 19.02.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 10:00-13:00
Miejsce zgromadzenia: Łuk Cezara-przejście ulicami:Piekary,Franciszkańska,Chełmińska,Aleja Solidarności,Czerwona Droga,Kraszewskiego,Fałata,Sienkiewicza,Olszewskiego-Rektorat UMK-Aula UMK.
17.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 18/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17.02.2020r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własnosć Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu WGN.7125.1.99.2019.KŁ i inne 17.02.2020
Inne dokumenty 9/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00049970/5 z dnia 12.02.2020 r. 17.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego VEGA – zespół 8 domów mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w parterze, infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, zjazdami z ulicy i elementami małej architektury przy ul. Watzenrodego w Toruniu (dz. nr 132/3 – obręb 30)” 17.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 46/2020Wydział Ewidencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 14.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 38/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2020-2022 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez realizację Wigilii dla mieszkańców na Rynku Nowomiejkim w Toruniu. 14.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 37/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2020-2022 w zakresie działań integrujących i aktywizujących mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta poprzez realizację cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym na Placu Podominikańskim w Toruniu. 14.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 36/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie działań na rzecz wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców oraz przedsiębiorców Toruńskiego Centrum Miasta. 14.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 35/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego gminy w zakresie wspierania edukacji i wychowania - konkurs nr 12. 14.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 34/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego gminy w zakresie wspierania edukacji i wychowania - konkurs nr 11. 14.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 33/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Torunia w latach 2020-2022 w zakresie bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia. 14.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 32/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2020-2022 w zakresie wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (prowadzenie tzw. Centrów Aktywności Lokalnej.) 14.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 31/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 roku przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie: promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 14.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 30/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 roku przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie: wzmocnienia kompetencji przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych. 14.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 29/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 roku przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie: działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej. 14.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 28/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie promocji marki Toruń w kraju i za granicą. 14.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A