Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020
Data (2020-05-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24091
<<< 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 561-580 581-600 601-620 621-640 641-660 661-680 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 21/2020Data zgromadzenia: 15.02.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 18:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, obok pomnika Mikołaja Kopernika
12.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 20/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację na terenie Torunia Międzynarodowego Zlotu Klubów Miłośników Citroena. 12.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 20/2020Data zgromadzenia: 1.03.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
12.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 19/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - powierzenie. 12.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 19/2020Data zgromadzenia: 16.02.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
12.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 18/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. 12.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 17/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12.02.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.39.2020.EB 12.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej - odgałęzienia bocznego w pasie drogowym ulicy Jeleniej (dz. nr 793, obr. 31) do nieruchomości położonej przy ul. Jeleniej 55 (dz. nr 657/1, obr. 31) w Toruniu 12.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2020Informuję, że dnia 31.01.2020 r. organ wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na OM "Rudak C" przy ul. Osadniczej w Toruniu (obręb 69, działki nr 96, 97, 98, 99, 100, 388, 389) dokonanego przez spółkę Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Kostulskiego 12.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych F, G, H z garażami podziemnymi z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Włocławskiej 11 w Toruniu (dz. nr 435/2, 435/1, 434 i 436 z obrębu 66). 12.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.6740.25.2019.4/2020Obwieszczenie PMT o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 30 stycznia 2020 r. znak: WAiB.6740.25.10.1.2019 KJ zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23 lipca 2018 r. znak: WAiB.6740.15.3.4.2018 KJ dla inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu – Etap III – Budowa ulicy H. Strobanda, Łukasza Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Halleya, J. Rybińskiego, J. Keplera w Toruniu” 12.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 9/2020Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - nowy termin składania ofert . 12.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6220.21.2019.2/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 marca 2019 r. znak: WAiB.6220.11.22.8.2018 AG, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu (dz. 75/10 obręb 54)” 12.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 50.6220.2.2016/2020Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa i budowa nabrzeża pionowego brzegu północnego Portu Zimowego na odcinku 450mb przy ul. Popiełuszki w Toruniu (dz. 134, 142, 324/5, 343/8, 343/10, 343/11, 136, 137, 320/1, 343/4, 149, 344, 320/2, 150, 351, 143, 343/7, 343/12 - obr. 12; dz. 2 - obr. 20; dz. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21 - obr. 64)" 11.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 42/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 11.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 41/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 11.02.2020
Zarządzenie PMT 30/2020w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 36. HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY W LEKKIEJ ATLETYCE - TORUŃ 2021 11.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 18/2020Data zgromadzenia: 01.03.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00 - 18:30
Miejsce zgromadzenia: Pomnik Żołnierzy Wyklętych na skwerze
przed Muzeum Etnograficznym przy al. Solidarności
11.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 17/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "HPV odporni" w sprawie Programu profilaktyki zdrowotnej "HPV odporni" do roku 2025. 11.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 17/2020Data zgromadzenia: 14.02.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17:15-17:45
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
11.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A