Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11125567
Data (2019-11-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22850
<<< 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 561-580 581-600 601-620 621-640 641-660 661-680 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 366/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na obszarze Doliny Drwęcy w Toruniu, 87-100 Toruń, ulica Turystyczna 130, działka ewid. nr 527 w obrębie nr 61, jednostka ewidencyjna: 046301_1, Toruń. 04.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 365/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie i montaż masztu stalowego, aluminiowego lub z włókna szklanego usztywniającego choinkę zamontowaną na Rynku Staromiejskim w Toruniu. 04.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 364/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż 1 szt. ławki dla matek karmiących na terenie miasta Torunia. (Informacja zamawiającego - niniejsze zapytanie pozostało bez rozstrzygnięcia) 04.09.2019
Zarządzenie PMT 282/2019zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania przez jednostki oświatowe nieruchomości oraz pomieszczeń 04.09.2019
Zarządzenie PMT 281/2019w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu w obrębie ulicy Szarika, służebnościami przesyłu 04.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 135/2019W dniu 26.08.2019 r. Stowarzyszenie "Tilia" w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Drzew tulenie – bicie rekordu Polski” w ramach zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 04.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 131/2019Data zgromadzenia: 14.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 10.30 - 13.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski okolice pomnika M. Kopernika
04.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 130/2019Data zgromadzenia: 15.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski w pobliżu pomnika M. Kopernika
04.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 129/2019Data zgromadzenia: 11.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 18.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Grudziądzka w pobliżu Prokuratury Zachód.
04.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 128/2019Data zgromadzenia: 6.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 18.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski w pobliżu pomnika M. Kopernika.
04.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 41.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 51-53 (część działki nr 138/1, obręb 23) w ramach zadania „budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu – zadanie III Druga nitka przewodu tłocznego od pompowni do oczyszczalni” 04.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 40.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie wejścia głównego, budowie wiaty dla rowerów oraz przebudowie kortu tenisowego na boisko plażowe przy Szkole Podstawowej nr 8 na terenie położonym przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu (działka nr 29/23, obręb 51) 04.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 363/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego parterowego budynku mieszkalnego przy ul. Winnica 77 03.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 134/2019W dniu 30.08. 2019r. Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Jubileuszu 70-lecia istnienia Koła Terenowego PZG w Toruniu” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 03.09.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 113/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.08.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do wydzierżawienia. WGN.6845.215.2019.ANP 03.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 102/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu – Etap I (dz. nr 190/3, 191/5, 191/6, 196/10, 196/12 w obrębie 56) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 03.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 362/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu, przy ul. Sz. Chełmińska 140, na dz. nr: 497, 309 i 310; obręb 37. 02.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 361/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 02.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 360/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 02.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 359/2019Ogłoszenie dot. planowanego zamówienia publicznego w sprawie Opracowania Programu Zdrowia Psychicznego dla miasta Torunia na lata 2020 - 2025. 02.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A