Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10137420
Data (2019-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21685
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 268/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienia nadzoru konserwatorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu” (nr POIS.02.05.00-00-089/16) dofinansowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II 07.06.2019
Zarządzenie PMT 166/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu 07.06.2019
Zarządzenie PMT 165/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 07.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 76/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.1.2.2018.EK z dnia 07.06.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. rejonu ul. Przelot - ul. Projektowana CLXXXIV 1-13). 07.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 267/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej w ramach realizacji "Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". 06.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 266/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Zamawiającego w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących miejscowych i strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych a także do/z sieci telefonii komórkowej w naliczaniu sekundowym w lokalizacjach Urzędu Miasta Torunia. 06.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 265/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac zabezpieczających budynek przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu. 06.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 81/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 czerwca 2019 r. znak WGN.6840.2.18.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 06.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 80/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 czerwca 2019 r. znak WGN.6840.2.50.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 06.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 75/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Dla dorosłych i dla dzieci – budowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oś. Bielawy przy ul. Szczecińskiej 38 w Toruniu”. 06.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 74/2019Data zgromadzenia: 13.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.
06.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 73/2019Data zgromadzenia: 14.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 20.00 - 22.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Toruń, ul. Broniewskiego 90 przy „Plazie”
Przejazd: „Plaza” - ul. Broniewskiego, ul. Pera Jonsona, ul. Łukasiewicza, ul. Okrężna, ul. Polna, Sz. Chełmińska, ul. Bema, ul. Broniewskiego, Sz. Bydgoska, ul. Pera Jonsona, ul. Łukasiewicza, ul. Okrężna. Toruń „Plaza”
Zakończenie: Toruń „Plaza”.
06.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 71/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 06.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 66/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Obidzińskiego dot. budowy sieci gazowej ś/c oraz przyłączy gazowych ś/c przy ul. Ścieżka Szkolna i Winnica w Toruniu (dz. nr 27, 30/2, 70/1, 97/2, 98, 123 – obr. 57) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 27, 30/2, 70/1, 97/2, 98, 123 – obr. 57 06.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 65/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Pana Piotra Banacha dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w ul.: Paszkowskiego, Pod Dębową Górą, Dudojcia, Łęgowskiego w Toruniu (dz. nr 1048/1, 911, 884, 1050, 936, 489, 1059, 1060, 876, 873, 266/2, 939, 313/5 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 06.06.2019
Inne dokumenty 16/2019Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków 06.06.2019
Petycje 7/2019Petycja w sprawie utwardzenia i oświetlenia ul. Antoniego Bagińskiego w Toruniu. 06.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 264/2019Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych w szczególności zamówień udzielanych w celu realizacji projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POiŚ)dla pracowników Urzędu Miasta Torunia. 05.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 263/2019Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi trudnego klienta w administracji publicznej dla pracowników Urzędu Miasta Torunia. 05.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 262/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na „Letnie orzeźwienie /zamgławiacze/ lokalizacja na placu rekreacyjno –sportowym przy ul. Zdrojowej i Włocławskiej”. Dz. zwid. nr 512, 514, 515 w obrębie 76 05.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A