Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.10.2018
Data (2018-10-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20124
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 400/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację wykonania nasadzeń zastępujących 9 szt. drzew i 40 szt. krzewów w Ogrodzie Muzyków przy ul. Chopina w Toruniu wg. wskazań przedstawiciela WŚiZ-UMT. 02.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 167/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego w tym administrowania stanowiskami komputerowymi w Działach Urzędu Miasta Torunia oraz administrowanie systemem informatycznym w Wydziale Geodezji i Kartografii. 02.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 164/2018Przetarg nieograniczony na budowę Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu - nowy termin składania ofert: 26.10.2018 02.10.2018
Informacje o środowisku 23/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) dla obszaru położonego przy ul. Lelewela, Legionów i Wybickiego w Toruniu (Uchwała Nr 655/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017r.); 2) dla osiedla Bielawy dla obszaru położonego przy ul. Olsztyńskiej i Suwalskiej oraz przy ul. Szczecińskiej i Koszalińskiej w Toruniu (Uchwała Nr 725/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017r.). 02.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 3/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do zbycia na rzecz osoby prawnej w drodze zamiany (znak: WGN.6840.3.2.2015.JF) 02.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 2/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (znak WGN.6840.2.3.2018) 02.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 1/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (znak WGN.6840.2.50.2017) 02.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 399/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 25. 01.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 398/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na naprawę lub wymianę urządzeń placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkowej 13 w Toruniu 01.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 397/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na zadanie pn. "Budowa przyłączy światłowodowych do jednostek publicznych GMT" 01.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 396/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Toruniu, ul. Międzyrzecze 16. 01.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 161/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 01.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 127/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Państwa Doroty i Krzysztofa Kowalskich dotyczącego nadbudowy poddasza(konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Radosnej 5 w Toruniu (dz. nr 529, obręb 76, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 1 w zawiązku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 01.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 126/2018Informuję, że spółka P.G.E. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej – ul. Ugory/ Polna w Toruniu, dla potrzeb terenów Agencji Mienia Wojskowego (AMW) z siedzibą w Bydgoszczy (dz. nr: 78/1 – obręb 30, dz. nr 757/5, 757/33, 757/2, 753/2 – obręb 32). 01.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 5/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu (WGN.7125.1.67,69,78,154,165.2017.KŁ) 01.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 4/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu (WGN.7125.1.91,100,141,160.2017.KŁ) 01.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 936/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi "usunięcia z terenu Gminy Miasta Toruń odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów towarzyszących i ich dostarczenia do ZUOK w Toruniu". 28.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 136/2018Data zgromadzenia:30.09.18
Godzina zgromadzenia:15.00-16.00
Miejsce zgromadzenia:Wały Gen.Sikorskiego 8,przy Urzędzie Miasta.
28.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 125/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do Sądu Rejonowego przy ul. Jagiellońskiej w Toruniu (dz. nr 769/4 w obrębie 10) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 28.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 124/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Romantycznej 5 w Toruniu (dz. nr 94/10 – obr. 78) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 28.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A