Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 20.04.2019
Data (2019-04-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21271
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 104/2019w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej. 11.04.2019
Uchwała RMT 103/2019w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2019 - 2023. 11.04.2019
Uchwała RMT 102/2019w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 101/2019w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 100/2019w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 99/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy Przedzamcze 20 / Wielkie Garbary 23. 11.04.2019
Uchwała RMT 98/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Akacjowej 19. 11.04.2019
Uchwała RMT 97/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 A, wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Mostowej 22 / ul. Podmurnej 21 w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 96/2019w sprawie sprzedaży albo oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 74-80C oraz udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 95/2019w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 23 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Krasińskiego 114 w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 94/2019w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 5 przy ul. Hurynowicz 14, nr 6 przy ul. Hurynowicz 18, nr 4 przy ul. Hurynowicz 10, nr 13 przy ul. Hurynowicz 20 oraz nr 10 przy ul. Hurynowicz 2 w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 93/2019zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Toruniu przy ul. Przysieckiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 92/2019zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 91/2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 90/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i gen. Józefa Hallera w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 89/2019w sprawie nadania panu Włodzimierzowi Rudzińskiemu Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze. 11.04.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 46/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Pani Joanny Nirskiej i Pana Jarosława Nirskiego, dotyczącego zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wiatrołap przy ul. Warmińskiej 4 w Toruniu, na terenie dz. nr 244 z obrębu 36 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń. 11.04.2019
Informacje o środowisku 20/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 312) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 11.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (część działki nr 482/12, obręb 10) 11.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny w Toruniu (cz. dz. nr 119/1, 259/5, obręb 38). 11.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A