Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 11.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8970717
Data (2018-12-11)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20441
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 455/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 16 sztuk kości pamięci (16GB, RDIMM, dual-rank, 1600 MT/s) do serwera Dell PowerEdge R720 (s/t: 1XHF5Z1). 27.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 157/2018Data zgromadzenia: 03.12.2018
Godzina zgromadzenia: 18.00 - 20.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
27.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 156/2018Data zgromadzenia: 02.12.2018
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: Skwer - ul. Żwirki i Wigury / ul. Św. Józefa
27.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 454/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie skutków awarii i naprawę mocowania kabli światłowodowych GMT zainstalowanych w kanale ogólnospławnym na obszarze Pl. Daszyńskiego w Toruniu. Szczegółowy zakres zadania obejmuje: 1. Usunięcie nieczystości zawieszonych na kablu ZKS-XXOTKtsdFo 72J 2. Podwieszenie kabla na odcinku wskazanym na załączonej mapie poglądowej. Naprawa mocowania kabla polegać ma na jego podwieszeniu do stropu z wykorzystaniem elementów odpornych na warunki panujące w kanale, w tym osprzętu dedykowanego do instalacji napowietrznych oraz kołków rozporowych mocowanych do stropu kanału w odstępach nie większych niż 0,5m. 26.11.2018
Zarządzenie PMT 381/2018W sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Torunia 26.11.2018
Zarządzenie PMT 380/2018W sprawie Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Torunia 26.11.2018
Zarządzenie PMT 379/2018W sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania nr 1 w Toruniu wspólnej dla Gminy Miasta Toruń i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 26.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 188/2018przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. 26.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 187/2018Przetarg nieograniczony na zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 26.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 155/2018Data zgromadzenia:01.12.2018
Godzina zgromadzenia:13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
26.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 154/2018Data zgromadzenia: 07.12.2018
Godzina zgromadzenia:18.00-19.30
Miejsce zgromadzenia:rozpoczęcie róg Szosy Bydgoskiej i Przybyszewskiego,przejście parkiem do ulicy Bydgoskiej i pod pomnik Mikołaja Kopernika,tam zakończenie.
26.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 153/2018Data zgromadzenia: 1.12.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 14.00-16.00
Miejsce zgromadzenia: U zbiegu ulic: Szerokiej, Wielkie Garbary i Królowej Jadwigi
26.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 23/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia 26.11.2018
Petycje 12/2018Petycja w sprawie realizacji placu zabaw przy ul. Chrobrego 13-15-17. 26.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 453/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Rozszerzenie funkcjonalności programu do tworzenia rozkładów jazdy „Rozkład7xp” o eksport do formatu GTFS oraz do aplikacji JakDojade.pl” 23.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 452/2018Wydział Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów gminnych oraz odbieranie z terenu siedziby Straży Miejskiej przy u. Grudziądzkiej 157 w Toruniu zwłok zwierząt, które zostały poddane eutanazji przez lekarza weterynarii, sprawującego opiekę weterynaryjną nad zwierzętami dostarczonymi do diagnostyki przez działający w Straży Miejskiej w Toruniu EKO – PATROL. 23.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 451/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty na konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placów zabaw oraz konserwację i utrzymanie elementów małej architektury – stoły do ping ponga, stoły do gry w piłkarzyki, stoły do gry w szachy, stoły i ławki, altany rekreacyjne. 23.11.2018
Zarządzenie PMT 378/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia dotyczącego powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem roboty budowlane "Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. "Minikoperniki"), podprojekt "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim" 23.11.2018
Zarządzenie PMT 377/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 23.11.2018
Zarządzenie PMT 376/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 23.11.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A