Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10137316
Data (2019-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21685
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 261/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rewitalizację Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu” w ramach Programu Operacyjnego Ochrona i Środowisko 2014-2020 05.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 260/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu, przy ul. Sz. Chełmińska 140, na dz. nr: 497, 309 i 310; obręb 37. 05.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 259/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 4 szt. czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych. 05.06.2019
Zarządzenie PMT 164/2019w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Bella Skyway Festival 2019 05.06.2019
Zarządzenie PMT 163/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 05.06.2019
Zarządzenie PMT 162/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 3, rejonie ulicy Przelot, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 05.06.2019
Zarządzenie PMT 161/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 1-13, w rejonie ulicy Przelot, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 05.06.2019
Zarządzenie PMT 160/2019w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia weryfikacji wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 05.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 64/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - rozbudowa hali magazynowo-produkcyjno-badawczej o halę magazynowo-produkcyjną, budowa wagi samochodowej i parkingu,na terenie nieruchomości przy ul. Na Uboczu 10 w Toruniu (dz. nr 69/35, 69/36, 69/42 z obrębu 42, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 05.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 63/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Pana Piotra Banacha dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w ul. Golubskiej i ul. Projektowanej CLXXIV w Toruniu (dz. nr 268/15, 298/41, 312/5, 298/28, 298/48, 298/54 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 05.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 37.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego sieci trakcyjnej JAR na terenie położonym przy ul. Polnej, Rolniczej i Inżynierskiej (działki nr 160/39, 160/42, 170/2 oraz części działek nr 142/15, 142/21, 151/63, 151/69, 160/5, 160/40, 170/1, obręb 33) 05.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 18.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 2 oraz w pasie drogowym ul. Idzikowskiego w Toruniu (cz. dz. nr 413, 415, 425, obręb 64). 05.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 258/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie naprawy nawierzchni z poliuretanu na miejskim placu zabaw znajdującym się przy ul. Bydgoskiej dz. nr 127 obr 12 04.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 257/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usunięcie przecieku z dachu na budynku szaletu miejskiego na Rynku Nowomiejskim 29 dz. nr 135 obr. 17 w Toruniu. 04.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 256/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na miejskim placu zabaw przy ul. Rydygiera 6-8 w Toruniu 04.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 255/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia i oświetlenie placów zabaw w parku miejskim przy ul. Rybaki/Klonowica w Toruniu". 04.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 62/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy Pl. F. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn wraz z przyłączami kablowymi nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr 162/2 przy ul. Strobanda w Toruniu (dz. nr 162/3, 162/6, 162/7 obręb 3) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) 04.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Słonecznej w Toruniu (działki nr 647, 649, 652 oraz części działek nr 196, 651, 655, 666/1, 666/2, 674/1, 674/2, 674/3, 855, 858, obręb 59) 04.06.2019
Zasady kształtowania wynagrodzeń szefów spółek miejskich 10/2019Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna - uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 04.06.2019
Zasady kształtowania wynagrodzeń szefów spółek miejskich 9/2019Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 04.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A