Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11778836
Data (2020-02-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23565
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.21.2019.2/2020Obwieszczenie PMT o przekazaniu uzupełnionej karty informacyjnej do uzgodnień dla prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Strobanda w Toruniu (dz. nr 187 - obr. 30)" 11.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 40/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych dostawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto (oddzielnie dla każdego zadania) na: 1. dostawę, do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego 15 kamer szybkoobrotowych; 2. dostawę, do osiedlowego systemu monitoringu wizyjnego 25 kamer DS-2CD2643G0-IZS; 3. dostawę do monitoringu wizyjnego na osiedlu Solanki 15 kamer, 7 rejestratorów, 8 dysków i 15 uchwytów słupowych dla kamer. 10.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 39/2020 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na roboty polegające na usunięciu wad w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Rolniczej 9 a oraz Olsztyńskiej 130 w Toruniu 10.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 10/2020Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. 10.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 8/2020Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Osikowej 15 w Toruniu na kształcenie praktyczne w zawodzie technik hotelarstwa i usług turystycznych -„Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu”. 10.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 38/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę dwóch budynków przy ul. Poznańskiej 173 07.02.2020
Patronaty 23/2020Koncert- Piosenki od Serca dla Ducha 07.02.2020
Patronaty 22/2020Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce U20 i U18 07.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 16/2020Data zgromadzenia: 7.03.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 14.30 - 18.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Rynek Staromiejski, pod pomnikiem M. Kopernika
Przejście: Rynek Staromiejski od pomnika M. Kopernika, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Rynek Nowomiejski, ul. św. Katarzyny, Plac św. Katarzyny, ul. Warszawska, ul. Bulwar Filadelfijski, Ślimak Getyński, Al. Jana Pawła II do Łuku Cezara
Zakończenie:pod Łukiem Cezara.
07.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu w dniu 6 lutego 2020 r. decyzji o pozwoleniu na budowę znak: WAiB.6740.13.1027.6.2019.IBJ, z wniosku Aldi Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Niedźwiedziniec 10 w Chorzowie, z dnia: 11 października 2019 r., L.dz. 10128/2019, dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej ujeżdżalni koni na budynek usługowo-handlowy wraz z jego rozbudową oraz budową parkingu przy ul. Kościuszki 55/Batorego 31/35 w Toruniu, działki nr 280/2 i 280/1 z obrębu 4 07.02.2020
Uchwała RMT 332/2020zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020. 06.02.2020
Uchwała RMT 331/2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050. 06.02.2020
Patronaty 19/2020Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Virtus-Toruń 2020 06.02.2020
Patronaty 18/2020X Targi Turystyczne "WYPOCZYNEK" 2020 połączone z X Toruńskim Festiwalem Smaków 06.02.2020
Patronaty 17/2020Targi Mieszkaniowe "OD DZIAŁKI PO DOM" i XIII Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne "INVEST-TOR" 06.02.2020
Patronaty 16/2020XV Targi Budownictwa 06.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 14.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej planowanej w pasie drogowym ulicy Konopackich w Toruniu (dz. nr 346 obręb 55) 06.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej do nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 8 w Toruniu (części działek nr 261 i 272, obręb 13) 06.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 37/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT przystępuje do rozeznania wartości zamówienia i zaprasza do złożenia wstępnej wyceny na realizację zadania: "Inwentaryzacja drzewostanu wybranych ulic w Toruniu wraz ze wskazaniem odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych zewidencjonowanych drzew". 05.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 36/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy trenerów, którzy prowadzić będą trzy grupy wsparcia dla osób otyłych. 05.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A