Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 19.08.2018

Liczba wejść na stronę: 8478991
Data (2018-08-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19858
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Patronaty 114/2018"Decydujesz, pomagamy" 03.08.2018
Patronaty 113/2018I Wojewódzki Piknik Osób Niepełnosprawnych 03.08.2018
Patronaty 112/2018V Ogólnopolskie Sympozjum „Piękno mimo wszystko” 03.08.2018
Patronaty 111/201828. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters 7. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Lekarzy 1. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Dziennikarzy 03.08.2018
Patronaty 110/2018Jubileuszowy Bal pn. „25 lat Arkadii” 03.08.2018
Patronaty 109/2018Jubileusz 25-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej „Bratanki” połączonym z Dniem Brata Alberta i koncertem charytatywnym na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Bratanki” 03.08.2018
Patronaty 108/2018Toruń w kwiatach 03.08.2018
Informacje o środowisku 15/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Katarzynka" dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 03.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 329/2018Referat Kadr i Szkoleń zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników UMT w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2019r. 02.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 328/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Wykonanie i montaż ławek stalowych z oparciem oraz koszy stalowych na śmieci". 02.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 132/2018Przetarg nieograniczony na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu, w ramach którego Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynkach w poszczególnych częściach zamówienia 02.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 128/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – część II w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej. 02.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 126/2018Przetarg nieograniczony -„Odpoczywaj w lesie, budowa ścieżek pieszych i gospodarczych przy osiedlu Na Skarpie w Toruniu wraz z budową miejsc postojowych wiaty drewnianej oraz siłowni na wolnym powietrzu – zakres uzupełniający”. 02.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 125/2018Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce”. 02.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 111/2018Informuję, że LIDL Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 48 w Jankowicach, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Michała Wróblewskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza kablowego SN-15 kV dla zasilania obiektu handlowego przy ul. Trzcinowej w Toruniu (dot. dz. nr 1196 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 02.08.2018
Zarządzenie PMT 253/2018zmieniające zarządzenie w sprawie uregulowania zasad nadzoru nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Toruń 01.08.2018
Zarządzenie PMT 252/2018zmieniające zarządzenia w sprawie dokonania zamiany nieruchomości położonych w Toruniu przy ulicach Polnej, Legionów oraz Wschodniej 01.08.2018
Zarządzenie PMT 251/2018w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Małej Nieszawce - Gmina Wielka Nieszawka 01.08.2018
Zarządzenie PMT 250/2018w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Dalekiej 01.08.2018
Zarządzenie PMT 249/2018w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 7 wraz z pomieszczeniem gospodarczym stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kochanowskiego 3 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 01.08.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A