Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 18.10.2017
Data (2017-10-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18131
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 188/2017Przetarg nieograniczony na usługę prowadzenia eksploatacji urządzeń iluminacji świątecznej i iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu. 03.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 157/2017Informuję, że Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu reprezentowana przez Pana Tomasza Dzięcioła - dokonała zgłoszenia rozbiórki stacji transformatorowej „Marchlewskiego” typu MUw 20/400 oraz budowę małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Hallera” typu MBST 20/630 wraz z linia kablowa SN 15Kv przy ul. Hallera 47A w Toruniu - dz. nr 33 obr. 71 (zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 03.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 156/2017Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, przy ul. gen. Bema 128, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Tomasza Dzięcioła, dotyczącego zgłoszenia rozbiórki stacji transformatorowej „Chrobrego 2” typu MUw 20/400 oraz budowa małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Chrobrego 2” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, przy ul. Bażyńskich 40B w Toruniu (dz. nr 106/18 – obr. 11) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 03.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 120/2017Data zgromadzenia: 14.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia:9.00-19.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Flisacza, Pod Krzywą Wieżą, Rabiańska, Kopernika.
Zgromadzenie odwołane.
03.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 533/2017Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej celem rozpoznania rynku na wykonanie rocznych przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia. 02.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 532/2017Wydział Promocji prosi o przesłanie ofert na zakup elektronicznych stacji pogody. 02.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 173/2017Przetarg nieograniczony na - Organizację i realizację usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Torunia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. 02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 119/2017Data zgromadzenia: 15.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ul. Gałczyńskiego i Al. 700-lecia Torunia, Matejki, Rybaki.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 118/2017Data zgromadzenia: 14.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ul. Gałczyńskiego i Al. 700-lecia Torunia, Matejki,Rybaki.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 117/2017Data zgromadzenia: 22.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Reja, Bydgoska, Chopina, Moniuszki, Mickiewicza, skrzyżowanie Mickiewicza i Reja.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 116/2017Data zgromadzenia: 21.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Reja, Bydgoska,Chopina, Moniuszki, Mickiewicza, skrzyżowanie Mickiewicza i Reja.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 115/2017Data zgromadzenia: 15.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Reja, Bydgoska, Chopina, Moniuszki, Mickiewicza, skrzyżowanie Mickiewicza i Reja.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 114/2017Data zgromadzenia: 14.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Reja, Bydgoska, Chopina, Moniuszki, Mickiewicza, skrzyżowanie Mickiewicza i Reja.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 113/2017Data zgromadzenia: 8.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Reja, Bydgoska, Chopina, Moniuszki, Mickiewicza, skrzyżowanie Mickiewicza i Reja.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 112/2017Data zgromadzenia: 07.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Reja, Bydgoska, Chopina, Moniuszki, Mickiewicza, skrzyżowanie Mickiewicza i Reja.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 111/2017Data zgromadzenia: 15.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: Szosa Lubicka (start: Mcdonalds), Żółkiewskiego, Targowa, Szosa Lubicka,Fort św. Jakuba.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 110/2017Data zgromadzenia: 14.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: Szosa Lubicka (start: Mcdonalds), Żółkiewskiego, Targowa, Szosa Lubicka, Fort św. Jakuba.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 109/2017Data zgromadzenia: 08.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: Szosa Lubicka (start: Mcdonalds), Żółkiewskiego, Targowa, Szosa Lubicka, Fort św. Jakuba.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 108/2017Data zgromadzenia: 07.10.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-20.00
Miejsce zgromadzenia: Szosa Lubicka (start: Mcdonalds, Żółkiewskiego, Targowa, Szosa Lubicka, Fort św. Jakuba.
Zgromadzenie odwołano.
02.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 107/2017Data zgromadzenia:03.10.2017
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia:między tablicą Solidarność a ul. Piekary
30.09.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A