Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 916582
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Administracja zespolona

Bezpieczeństwo publiczne

Edukacja
Przedszkola, Szkoły podstawowe, Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne , Szkoły specjalne, Szkoły artystyczne, Placówki

Edukacja przyrodnicza

Gospodarka komunalna

Kultura, turystyka i sport
Informacja turystyczna, Teatry, Orkiestry, Centra Kultury, Rekreacja, Muzea, Domy kultury, Pozostałe instytucje kultury

Spółki prawa handlowego

Wsparcie dla biznesu

Zdrowie i pomoc społeczna
Zakłady opieki zdrowotnej, Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, Profilaktyka uzależnień, , Domy dziecka, Instytucje pomocy społecznej


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A