Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 36240
Nazwa instytucji:

Spółki prawa handlowego


Liczba jednostek: 13
1-7 8-13 
 
PGE Toruń SA
ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń
tel. 56 659 46 66, 56 659 46 00
fax 56 659 42 02
www.edftorun.pl

udział miasta 4,57%
prezes Robert Kowalski 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
tel. 56 639 81 19
fax 56 639 81 20
e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl
www.mpo.torun.pl

udział miasta 100%
prezes zarządu Grzegorz Brożek 
 
Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Watzenrodego 17, 87-100 Toruń
tel. 56 653 81 10
fax 56 653 81 10
e-mail: ttbs@ttbs.pl
www.ttbs.pl

udział miasta 100%
prezes Żółtowska Beata 
 
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24/26
tel. 56 655 52 00, 56 655 52 04
fax 56 655 53 39
e-mail: zaklad@mzk.torun.pl
www.mzk.torun.pl

udział miasta: 100% 56 652 83 23 - tel. do zajezdni przy ul. Legionów 220
Prezes Zbigniew Wyszogrodzki 
 
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń
tel. 56 658 64 00
fax 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
www.wodociagi.torun.com.pl

udział miasta 100%
Prezes Majewski Władysław 
 
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń
tel. 56 654 71 70; 502 542 203
fax 56 655 08 48
e-mail: fundusz@tfpk.pl
www.tfpk.pl

udział miasta 59,9%
prezes Mazur-Świerczyńska Monika 
 
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 699 55 00
fax 699 54 99
e-mail: sekretariat@tarr.org.pl
www.tarr.org.pl

udział miasta 32,62%
prezes Michał Korolko 

1-7 8-13 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A