Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 26403
Nazwa instytucji:

Gospodarka komunalna


Liczba jednostek: 3
1-3 
 
Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
tel. 56 669 31 00
fax 56 661 21 09
e-mail: mzd@mzd.torun.pl
www.mzd.torun.pl
Zastępca Dyrektora Ireneusz Makowski 
 
Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Grudziądzka 126 B, 87-100 Toruń
tel. 56 612 22 10
fax 56 612 22 21
e-mail: mpu@mpu-torun.pl
www.mpu-torun.pl
dyrektor Stasiak Anna 
 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grudziądzka 159b, 87-100 Toruń
tel. 56 657 75 00
fax 56 657 75 02
e-mail: zgm@zgm.torun.pl
www.zgm.torun.pl
dyrektor Mikulska Monika 

1-3 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A