Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 39539




Nazwa instytucji:

Edukacja


Placówki oświatowo - wychowawcze i inne

Przedszkola
Publiczne

Szkoły artystyczne

Szkoły podstawowe
Publiczne

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Publiczne

Szkoły specjalne

Liczba jednostek: 2
1-2 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, 87-100 Toruń
tel. 56 622 46 17, 648 10 41; 798 855 963
e-mail: sekretariat@ppp.torun.pl
www.ppp.torun.pl
p.o. dyrektora Iwona Preisner 
 
Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 91
e-mail: sekretariat@tcuw.torun.pl
Dyrektor Łukasz Nowak 

1-2 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A