Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23547
Nazwa instytucji:

Bezpieczeństwo publiczne


Liczba jednostek: 1
1 
 
Straż Miejska
ul. Grudziądzka 157, 87-100 Toruń
tel. 56 622 58 77; tel. alarmowy: 986 (dyżurni TCZK)
fax 56 657 42 00
e-mail: sm@um.torun.pl
www.strazmiejska.torun.pl
Komendant Straży Miejskiej Bartulewicz Mirosław 

1 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A