Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 25456
Nazwa instytucji:

Administracja zespolona


Liczba jednostek: 4
1-4 
 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49A, 87-100 Toruń
tel. sekretariat: 56 658 02 02; (informacja) 56 658 02 12
fax 56 658 02 01
e-mail: toto@praca.gov.pl
muptorun.praca.gov.pl
dyrektor Weroniecka Violetta 
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41a, 87-100 Toruń
tel. 56 652 25 42; 56 652 25 43 ; 56 652 25 25
e-mail: biuro@pinbpg.torun.com.pl
www.pinbpg.torun.com.pl

- prowadzi działalność inspekcyjno-kontrolną w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych na terenie miasta Torunia
- prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane
- sprawdza dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych
- prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
dyrektor Robert Bogusławski 
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul.Legionów 70/76, 87-100 Toruń
tel. 56 611 92 00
fax 56 611 92 12
e-mail: sekretariat@straz.torun.pl
www.straz.torun.pl
 
Komenda Miejska Policji
ul. Grudziądzka 17, 87-100 Toruń
tel. 47 754 28 11 (centrala)
e-mail: komendant-torun@bg.policja.gov.pl
bip.torun.kmp.policja.gov.pl

1-4 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A