Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 16755
Nazwa instytucji:

Administracja zespolona


Liczba jednostek: 5
1-5 
 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49A, 87-100 Toruń
tel. sekretariat: 56 658 02 02; (informacja) 56 658 02 12
fax 56 658 02 01
e-mail: toto@praca.gov.pl
muptorun.praca.gov.pl
dyrektor Weroniecka Violetta 
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41a, 87-100 Toruń
tel. 56 652 25 42; 56 652 25 43
e-mail: biuro@pinbpg.torun.com.pl
www.pinbpg.torun.com.pl

- prowadzi działalność inspekcyjno-kontrolną w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych na terenie miasta Torunia
- prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane
- sprawdza dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych
- prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
dyrektor Robert Bogusławski 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
tel. sekretariat: 56 622 22 47
fax 56 622 22 47
e-mail: psse.torun@pis.gov.pl
www.torun.psse.gov.pl

centrala PSSE: 56 622 50 29; 56 622 33 12; centrala Laboratorium przy ulicy Kopernika: 56 653 93 76; 56 653 93 77
dyrektor Ewa Nowak-Wąsicka 
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul.Legionów 70/76, 87-100 Toruń
tel. 566119200
fax 566119212
e-mail: sekretariat@straz.torun.pl
www.straz.torun.pl
 
Komenda Miejska Policji
ul. Grudziądzka 17, 87-100 Toruń
tel. 566412811
fax 566412324
e-mail: komendant-torun@bg.policja.gov.pl
bip.torun.kmp.policja.gov.pl

1-5 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A