Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 257457

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych


Kierownictwo urzędu:

Fiderewicz Zbigniew - I Zastępca Prezydenta Miasta Torunia:

Gulewski Paweł - II Zastępca Prezydenta Miasta Torunia :

Mól Adrian - III Zastępca Prezydenta Miasta Torunia:

Mularz Jacek - Sekretarz Miasta Torunia:

Pietrzak Aneta - Skarbnik Miasta Torunia:

Zaleski Michał - Prezydent Miasta Torunia:

Radni Rady Miasta:

Beszczyńska Kamila - Radna Miasta Torunia:

Beszczyński Jarosław - Radny Miasta Torunia:

Chłopecka Katarzyna - Radna Miasta Torunia:

Czyżniewski Marcin - Przewodniczący Rady Miasta Torunia:

Hartwich Jakub - Radny Miasta Torunia:

Jakubaszek Michał - Radny Miasta Torunia:

Jóźwiak Bartłomiej - Radny Miasta Torunia:

Klabun Wojciech - Radny Miasta Torunia:

Kruszkowski Sławomir - Radny Miasta Torunia:

Krużewski Maciej - Radny Miasta Torunia:

Krzyżaniak Jacek - Radny Miasta Torunia:

Lenkiewicz Piotr - Radny Miasta Torunia:

Mądrzejewski Dariusz - Radny Miasta Torunia:

Rzymyszkiewicz Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Skerska-Roman Margareta - Radna Miasta Torunia:

Szymanski Bartosz - Radny Miasta Torunia:

Tuszyńska Dagmara - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Torunia:

Waczyński Witold - Radny Miasta Torunia:

Walkusz Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Wierniewski Józef - Radny Miasta Torunia:

Wojtasik Karol Maria - Radny Miasta Torunia:

Wojtczak Michał - Radny Miasta Torunia:

Zając Danuta - Radna Miasta Torunia:

Ząbik Jan - Radny Miasta Torunia:

Żejmo-Wysocka Krystyna - Radna Miasta Torunia:

Wydział Ochrony Ludności:

Betcher Sławomir:

Białecka Anna:

Ciechalska-Grzanka Katarzyna:

Drozdowski Piotr:

Noskowicz Dariusz:

Paprota Wojciech:

Pawlik Wojciech Jan:

Pleskot Janusz:

Pryczek Wojciech:

Przybylski Marek - kierownik referatu:

Rabuszak Andrzej:

Urząd Stanu Cywilnego:

Krzywdzińska Iwona - p.o. kierownika USC:

Praźniewska Iwona - zastępca kierownika ds. małżeństw:

Wylangowska Ewa - zastępca kierownika USC:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta:

Iżycka Aleksandra - dyrektor BTCM:

Wydział Kultury:

Derkowski Zbigniew - dyrektor wydziału:

Giza Piotr:

Wydział Architektury i Budownictwa:

Adamska Małgorzata - kierownik referatu architektury i urbanistyki:

Gutkowska Beata - kierownik referatu zaświadczeń i administracji:

Mikielska Agnieszka:

Piernik Magdalena - zastępca dyrektora wydziału:

Sowińska Magdalena:

Sulik Zbigniew - dyrektor wydziału:

Wydział Prawny:

Romanowska Beata - dyrektor wydziału:

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Kończal Jarosław - Pełnomocnik PMT ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:

Opalińska Renata - przewodnicząca zespołu:

Wydział Obsługi Mieszkańców:

Andrzejak Anna:

Borzych Hanna:

Brzezik-Magdowska Anna - kierownik Referatu Ewidencji Pojazdów i Kierowców :

Brzozowska Małgorzata:

Bucholc Aleksandra:

Jankowski Krzysztof:

Jasińska Aleksandra:

Kowalkowska Hanna:

Makarewicz Agnieszka:

Nawrocka Justyna:

Oczachowska Monika:

Pyznarska Wanda:

Rutkowska Agnieszka:

Starszak Lidia:

Sypniewski Michał:

Wydział Spraw Administracyjnych:

Czyż-Zaleska Iwona - p.o. dyrektora:

Kuczkowski Maciej:

Rzymyszkiewicz Aleksandra:

Wydział Edukacji:

Nowicka-Skuza Katarzyna - zastępca dyrektora wydziału:

Łukaszewska Anna - dyrektor:

Miejski Rzecznik Konsumentów:

Sawicka Bożena - Miejski Rzecznik Konsumentów:

Wydział Gospodarki Komunalnej:

Kowallek Marcin - dyrektor wydziału:

Pepłowska Joanna - kierownik referatu gospodarki odpadami i usług komunalnych:

Przybyszewski Krzysztof - kierownik referatu publicznego transportu zbiorowego:

Tyczyński Radosław:

Wydział Inwestycji i Remontów:

Wiśniewski Sławomir - dyrektor wydziału:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

Gensikowska Joanna - kierownik Referatu Postępowania Administracyjnego:

Kowalska Elżbieta - z- ca dyrektora:

Popiela Kamila - dyrektor wydziału:

Rynkowski Adrian:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

Okoń Emanuel - Miejski Konserwator Zabytków:

Wydział Środowiska i Ekologii:

Kozłowski Tomasz - kierownik referatu utrzymania zieleni:

Pomianowska Halina - dyrektor wydziału / Geolog Powiatowy:

Wydział Budżetu:

Łuczak Beata - p.o. dyrektora Wydziału:

Biuro Rady Miasta:

Wiliński Marek:

Wydział Podatków i Windykacji:

Gapska Karolina:

Mierzejewska Agnieszka - dyrektor Wydziału:

Owczarek Bogusław:

Soszyńska Wiktoria:

Stańko-Dąbkowska Bogusława - kierownik referatu księgowości podatkowej i egzekucji:

Wronkowska Beata:

Zawadka Andrzej:

Wydział Geodezji i Kartografii:

Adamczyk Dariusz - dyrektor wydziału, geodeta powiatowy:

Ossowska Krystyna:

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego:

Dziczek Anna - dyrektor wydziału:

Wydział Sportu i Rekreacji:

Dąbrowska Katarzyna:

Soczyńska Mariola - dyrektor wydziału:

Zakrzewski Adam:

Wydział Księgowości:

Jóźwicka Małgorzata - dyrektor wydziału:

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji:

Piotrowicz Paweł - dyrektor:

Wydział Promocji i Turystyki:

Banaszczuk-Kisiel Ewa - dyrektor wydziału:

Kancelaria Prezydenta Miasta:

Stasiuk-Lewandowska Marta - dyrektor kancelarii:

Biuro Obsługi Urzędu:

Czechowski Przemysław - dyrektor biura:

Biuro Projektów Informatycznych:

Szefera Mariusz - dyrektor biura:

Biuro Analiz i Nadzoru:

Krzywdzińska Jadwiga - kierownik Referatu Kontroli :

Ogród Zoobotaniczny
Gęsińska Beata - dyrektor:

Miejski Zarząd Dróg
Ireneusz Makowski - Zastępca Dyrektora:

Kalinowski Stefan - :

Rafał Wiewiórski - :

Centrum Kultury Dwór Artusa
Chojnacki Sebastian - :

Karolina Pietrzak - :

Pijanowski Marek - :

Wudarski Łukasz - zarządzający instytucją:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Grzegorz Brożek - prezes zarządu:

Honorata Ikiert - :

Piotr Rozwadowski - :

Muzeum Okręgowe
Agnieszka Tybus-Bugajska - zastępca dyrektora:

Aleksandra Mierzejewska - p.o. dyrektora:

Magdalena Nierzwicka - zastępca dyrektora:

Rubnikowicz Marek - :

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Żółtowska Beata - prezes:

Teatr Baj Pomorski
Kaźmierska Bernadetta - :

Lisowski Zbigniew - dyrektor:

Szałkiewicz Sylwia - :

Młodzieżowy Dom Kultury
Illeczko Magdalena - dyrektor:

Skonieczka Ewa - :

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Adam Szumlas - :

Piotr Rama - Zastępca prezesa:

Szymański Janusz - :

Zbigniew Wyszogrodzki - Prezes:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza
Puzdrowska Renata - dyrektor:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Agnieszka Górzyńska - wiceprezes:

Bogdan Górzyński - :

Majewski Władysław - Prezes:

Piotr Kociucki - :

Pluciński Łucjan - :

Waldemar Daraż - wiceprezes:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Czekała Marek - :

Kempiński Przemysław - dyrektor:

Miejska Pracownia Urbanistyczna
Stasiak Anna - dyrektor:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Mikulska Monika - dyrektor:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dybiński Aleksander - :

Marek Osowski - p.o. dyrektora:

Straż Miejska
Bartulewicz Mirosław - Komendant Straży Miejskiej:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Bielski Robert - :

Dzikowska Barbara:

Kraśkiewicz Iwona:

Luiza Zubkowska - :

Majszak Aneta:

Marcin Cięgotura:

Popiela Kamila - :

Popławska Małgorzata - :

Poremska Joanna - :

Radzimska Agnieszka - :

Stolarczyk Piotr - :

Sudzińska Maria:

Urbańska Irena - :

Walter Rafał - dyrektor:

Ośrodek Informacji Turystycznej
Wiśniewski Szymon - dyrektor:

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Mazur-Świerczyńska Monika - prezes:

Specjalistyczny Szpital Miejski
Wileńska Justyna - dyrektor:

Miejska Przychodnia Specjalistyczna
Jaskulska-Grzechowiak Lidia - dyrektor:

Mleczek-Dąbrowska Bożena - :

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Sienkiewicz Małgorzata - kierownik:

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Jurkiewicz Tomasz - Kierownik:

Izba Wytrzeźwień
Gadziomska Maria Danuta - :

Robert Duchiński - Kierownik:

Dom Pomocy Społecznej
Ciesielski Jacek - :

Kobyłecki Andrzej - :

Wołowska Agata - dyrektor:

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Młody Las
Czeczko-Durlak Anna - dyrektor:

Rodzinny Dom Dziecka
Cywiński Wojciech - dyrektor:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Śmiarowska Grażyna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu
Blum Anna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu
Gładkowska Dorota - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 3
Nowakowska Agnieszka - dyrektor:

Pakulska Anita - :

Przedszkole Miejskie Nr 4
Jankowska Halina - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu
Węder Jolanta - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu
Pesta Dorota - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 7
Juźków Joanna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Janiny Awgulowej w Toruniu
Rutkowska Joanna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 9 im.Doroty Gellner w Toruniu
Stalmirska Grażyna - :

Zawadka Małgorzata - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 10
Piątkowska Elżbieta - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 11 im. Tony Halika w Toruniu
Czekała Małgorzata - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu
Ciepła Aneta - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Matczak Anna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu
Struszek Katarzyna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 15 im. Czesława Janczarskiego w Toruniu
Lamparska Jadwiga - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu
Szkopińska Jolanta - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu
Blek Anna - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu
Szulc Dorota - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu
Cieszkowska Beata - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu
Stupak Lidia - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu
Będkowska Barbara - :

Katarzyna Matjanowska - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 6
Karaś Anna - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (z klasami dotychczasowego Gimnazjum Nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu)
Fechner-Sędzicka Iwona - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu
Bortnowski Grzegorz - dyrektor:

I Liceum Ogólnokształcące
Naunert Bożena - :

Wrycza-Wilińska Hanna - dyrektor:

III Liceum Ogólnokształcące
Więckowski Andrzej - dyrektor:

IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
Białek Małgorzata - dyrektor:

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu
Olszewski Marcin - dyrektor:

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu
Matuszewicz Zbigniew - dyrektor:

VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu
Ewa Mastalerz - dyrektor:

IX Liceum Ogólnokształcące
Piotr Drążkowski - dyrektor:

Ziółkowski Edward - :

Zespół Szkół Nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu
Dąbkowski Michał - dyrektor:

II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Toruniu
Waldemar Gancarz - dyrektor:

Zespół Szkół Ekonomicznych
Adamczyk Liliana - dyrektor:

Żołnierkiewicz Grażyna - :

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
Wojda Roman - dyrektor:

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Posachowicz Magdalena - dyrektor:

Pyrczak Józef - :

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 w Toruniu
Królikiewicz Jacek - dyrektor:

Olewnik Jerzy - :

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych
Łopatko Małgorzata - dyrektor:

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
Przedpełska Urszula - dyrektor:

Zespół Szkół Samochodowych
Karolina Guzińska - p.o. dyrektora:

Marzanna Podpora - :

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej w Toruniu
Gajewski Maciej - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu
Cieślak Iwona - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu
Szymański Wojciech - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu
Marzena Chmielewska - dydrektor:

Łoś Jolanta - :

Żuchowska Tamara - :

Szkoła Podstawowa Nr 14 w Toruniu
Woźniak Ireneusz - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Władysława Broniewskiego w Toruniu
Napierski Antoni - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Toruniu
Górska Grażyna - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu
Szudzik Tadeusz - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu (z klasami dotychczasowego Gimnazjum Nr 18 w Toruniu)
Bereska Magdalena - dyrektor:

Suckiel Małgorzata - :

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu
Muszyńska Iwona - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu
Wronkowska Ewa - dyrektor:

Wysota Bożena - :

Szkoła Podstawowa Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Czarnowska Anna - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu
Karolina Ciechowska-Neumann - dyrektor:

Sułkowska Grażyna - :

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. gen. Józefa Hallera w Toruniu
Adam Orgacki - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
Rzemieniuk Bożena - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 33 Toruńska Szkoła Terapeutyczna w Toruniu
Lewandowska Laurencja - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu
Hoppe Beata - dyrektor:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Waczyńska Joanna - dyrektor:

Centrum Kształcenia Praktycznego
Borowski Tomasz - dyrektor:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Duszyńska Joanna - :

Jaworska Alina - p.o. Dyrektora:

ZS nr 19
Golon Alicja - dyrektor:

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu
Litowska Kinga - dyrektor:

Zawacka-Wakarecy Dorota - :

Zespół Szkół nr 26
Bielecka-Skop Małgorzata - :

Fuerst Marek - dyrektor:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
Michał Kopczyński - :

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Bilińska Kamila:

Budzichowska Monika - :

Jurkiewicz Renata:

Murawska Dorota:

Ostrowska Magdalena - :

Pająkowska Alina:

Podgórska Anna - :

Przybyła Edyta:

Pszczółkowska-Rudnicka Bożena:

Smętek Beata:

Stawska Ewa:

Strzelecka Bogumiła:

Stucke Krystyna - :

Weroniecka Violetta - dyrektor:

Ziach Agnieszka:

Zespół Szkół Technicznych
Agnieszka Pryba - dyrektor:

Żłobek Miejski nr 1
Kubacka Bogumiła - :

Zajączkowska Marzena - dyrektor:

Żłobek Miejski nr 2
Iwona Pucka - dyrektor:

Żłobek Miejski nr 3
Kołowrocka Iwona - :

Lewandrowska Izabela - dyrektor:

Dom Rodzinny
Rzewuski Krzysztof Jan - dyrektor:

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki
Nowicki Andrzej - :

Toruńska Agenda Kulturalna
Kubjaczyk Krystian - zarządzajacy instytucją:

Urbitor Sp. z o.o.
Świtalski Wojciech - prezes:

Centrum Sztuki Współczesnej
Kuczma Wacław - :

Pysiak Daria - :

Stanisławski Krzysztof - dyrektor:

Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna
Rozwadowski Bogdan - Prezes:

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.
Andrzej Pietrowski - wiceprezes:

Kazimierz Stafiej - wiceprezes:

Przemysław Lipka - :

Skibiński Roman - :

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Wiśniewska Monika - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu
Lerman Ewa - dyrektor:

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o.
Grabowski Grzegorz - prezes:

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
Krzysztof Koman - :

Szarszewski Łukasz - dyrektor:

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
Agata Lenc - :

Agnieszka Radzimska:

Agnieszka Skiba:

Anna Biernat:

Joanna Poremska - Dyrektor:

Kamila Popiela:

Katarzyna Nowacka - :

Magdalena Krajnik - :

Marek Goldstrom - :

Małgorzata Popławska:

Piotr Stolarczyk - :

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
Paweł Modrzyński - :

Łukasz Nowak - Dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu
Ziętara Izabela - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 18
Anna Burdach - :

Dorota Kaczmarczyk - p.o. dyrektora:

Magdalena Noga - :

Żłobek Miejski nr 4
Trybańska Katarzyna - dyrektor:

Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kazimiera Podgórska - Kierownik:

Toruńskie Centrum Usług Społecznych
Dagmara Zielińska - dyrektor:

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A