Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 24.09.2023

Liczba wejść na stronę: 260294

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych


Kierownictwo urzędu:

Fiderewicz Zbigniew - I Zastępca Prezydenta Miasta Torunia:

Gulewski Paweł - II Zastępca Prezydenta Miasta Torunia :

Mól Adrian - III Zastępca Prezydenta Miasta Torunia:

Mularz Jacek - Sekretarz Miasta Torunia:

Pietrzak Aneta - Skarbnik Miasta Torunia:

Zaleski Michał - Prezydent Miasta Torunia:

Radni Rady Miasta:

Beszczyńska Kamila - Radna Miasta Torunia:

Beszczyński Jarosław - Radny Miasta Torunia:

Chłopecka Katarzyna - Radna Miasta Torunia:

Czyżniewski Marcin - Przewodniczący Rady Miasta Torunia:

Hartwich Jakub - Radny Miasta Torunia:

Jakubaszek Michał - Radny Miasta Torunia:

Jóźwiak Bartłomiej - Radny Miasta Torunia:

Klabun Wojciech - Radny Miasta Torunia:

Kruszkowski Sławomir - Radny Miasta Torunia:

Krużewski Maciej - Radny Miasta Torunia:

Krzyżaniak Jacek - Radny Miasta Torunia:

Lenkiewicz Piotr - Radny Miasta Torunia:

Mądrzejewski Dariusz - Radny Miasta Torunia:

Rzymyszkiewicz Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Skerska-Roman Margareta - Radna Miasta Torunia:

Szymanski Bartosz - Radny Miasta Torunia:

Tuszyńska Dagmara - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Torunia:

Waczyński Witold - Radny Miasta Torunia:

Walkusz Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Wierniewski Józef - Radny Miasta Torunia:

Wojtasik Karol Maria - Radny Miasta Torunia:

Wojtczak Michał - Radny Miasta Torunia:

Zając Danuta - Radna Miasta Torunia:

Ząbik Jan - Radny Miasta Torunia:

Żejmo-Wysocka Krystyna - Radna Miasta Torunia:

Wydział Ochrony Ludności:

Betcher Sławomir:

Białecka Anna:

Ciechalska-Grzanka Katarzyna:

Drozdowski Piotr:

Noskowicz Dariusz:

Paprota Wojciech:

Pawlik Wojciech Jan:

Pleskot Janusz:

Pryczek Wojciech:

Przybylski Marek - kierownik referatu:

Rabuszak Andrzej:

Urząd Stanu Cywilnego:

Krzywdzińska Iwona - p.o. kierownika USC:

Praźniewska Iwona - zastępca kierownika ds. małżeństw:

Wylangowska Ewa - zastępca kierownika USC:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta:

Iżycka Aleksandra - dyrektor BTCM:

Wydział Kultury:

Derkowski Zbigniew - dyrektor wydziału:

Giza Piotr:

Wydział Architektury i Budownictwa:

Adamska Małgorzata - kierownik referatu architektury i urbanistyki:

Gutkowska Beata - kierownik referatu zaświadczeń i administracji:

Mikielska Agnieszka:

Piernik Magdalena - zastępca dyrektora wydziału:

Sowińska Magdalena:

Sulik Zbigniew - dyrektor wydziału:

Wydział Prawny:

Romanowska Beata - dyrektor wydziału:

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Kończal Jarosław - Pełnomocnik PMT ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:

Opalińska Renata - przewodnicząca zespołu:

Wydział Obsługi Mieszkańców:

Andrzejak Anna:

Borzych Hanna:

Brzezik-Magdowska Anna - kierownik Referatu Ewidencji Pojazdów i Kierowców :

Brzozowska Małgorzata:

Bucholc Aleksandra:

Jankowski Krzysztof:

Jasińska Aleksandra:

Kowalkowska Hanna:

Makarewicz Agnieszka:

Nawrocka Justyna:

Oczachowska Monika:

Pyznarska Wanda:

Rutkowska Agnieszka:

Starszak Lidia:

Sypniewski Michał:

Wydział Spraw Administracyjnych:

Czyż-Zaleska Iwona - p.o. dyrektora:

Kuczkowski Maciej:

Rzymyszkiewicz Aleksandra:

Wydział Edukacji:

Nowicka-Skuza Katarzyna - zastępca dyrektora wydziału:

Łukaszewska Anna - dyrektor:

Miejski Rzecznik Konsumentów:

Sawicka Bożena - Miejski Rzecznik Konsumentów:

Wydział Gospodarki Komunalnej:

Kowallek Marcin - dyrektor wydziału:

Pepłowska Joanna - kierownik referatu gospodarki odpadami i usług komunalnych:

Przybyszewski Krzysztof - kierownik referatu publicznego transportu zbiorowego:

Tyczyński Radosław:

Wydział Inwestycji i Remontów:

Wiśniewski Sławomir - dyrektor wydziału:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

Gensikowska Joanna - kierownik Referatu Postępowania Administracyjnego:

Kowalska Elżbieta - z- ca dyrektora:

Popiela Kamila - dyrektor wydziału:

Rynkowski Adrian:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

Okoń Emanuel - Miejski Konserwator Zabytków:

Wydział Środowiska i Ekologii:

Kozłowski Tomasz - kierownik referatu utrzymania zieleni:

Pomianowska Halina - dyrektor wydziału / Geolog Powiatowy:

Wydział Budżetu:

Łuczak Beata - p.o. dyrektora Wydziału:

Biuro Rady Miasta:

Wiliński Marek:

Wydział Podatków i Windykacji:

Gapska Karolina:

Mierzejewska Agnieszka - dyrektor Wydziału:

Owczarek Bogusław:

Soszyńska Wiktoria:

Stańko-Dąbkowska Bogusława - kierownik referatu księgowości podatkowej i egzekucji:

Wronkowska Beata:

Zawadka Andrzej:

Wydział Geodezji i Kartografii:

Adamczyk Dariusz - dyrektor wydziału, geodeta powiatowy:

Ossowska Krystyna:

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego:

Dziczek Anna - dyrektor wydziału:

Wydział Sportu i Rekreacji:

Dąbrowska Katarzyna:

Soczyńska Mariola - dyrektor wydziału:

Zakrzewski Adam:

Wydział Księgowości:

Jóźwicka Małgorzata - dyrektor wydziału:

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji:

Piotrowicz Paweł - dyrektor:

Wydział Promocji i Turystyki:

Banaszczuk-Kisiel Ewa - dyrektor wydziału:

Kancelaria Prezydenta Miasta:

Stasiuk-Lewandowska Marta - dyrektor kancelarii:

Biuro Obsługi Urzędu:

Czechowski Przemysław - dyrektor biura:

Biuro Projektów Informatycznych:

Szefera Mariusz - dyrektor biura:

Biuro Analiz i Nadzoru:

Krzywdzińska Jadwiga - kierownik Referatu Kontroli :

Ogród Zoobotaniczny
Gęsińska Beata - dyrektor:

Miejski Zarząd Dróg
Ireneusz Makowski - Zastępca Dyrektora:

Kalinowski Stefan - :

Rafał Wiewiórski - :

Centrum Kultury Dwór Artusa
Chojnacki Sebastian - :

Karolina Pietrzak - :

Pijanowski Marek - :

Wudarski Łukasz - zarządzający instytucją:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Grzegorz Brożek - prezes zarządu:

Honorata Ikiert - :

Piotr Rozwadowski - :

Muzeum Okręgowe
Agnieszka Tybus-Bugajska - zastępca dyrektora:

Aleksandra Mierzejewska - p.o. dyrektora:

Magdalena Nierzwicka - zastępca dyrektora:

Rubnikowicz Marek - :

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Żółtowska Beata - prezes:

Teatr Baj Pomorski
Kaźmierska Bernadetta - :

Lisowski Zbigniew - dyrektor:

Szałkiewicz Sylwia - :

Młodzieżowy Dom Kultury
Illeczko Magdalena - dyrektor:

Skonieczka Ewa - :

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Adam Szumlas - :

Piotr Rama - Zastępca prezesa:

Szymański Janusz - :

Zbigniew Wyszogrodzki - Prezes:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza
Puzdrowska Renata - dyrektor:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Agnieszka Górzyńska - wiceprezes:

Bogdan Górzyński - :

Majewski Władysław - Prezes:

Piotr Kociucki - :

Pluciński Łucjan - :

Waldemar Daraż - wiceprezes:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Czekała Marek - :

Kempiński Przemysław - dyrektor:

Miejska Pracownia Urbanistyczna
Stasiak Anna - dyrektor:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Mikulska Monika - dyrektor:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dybiński Aleksander - :

Marek Osowski - p.o. dyrektora:

Straż Miejska
Bartulewicz Mirosław - Komendant Straży Miejskiej:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Bielski Robert - :

Dzikowska Barbara:

Kraśkiewicz Iwona:

Luiza Zubkowska - :

Majszak Aneta:

Marcin Cięgotura:

Popiela Kamila - :

Popławska Małgorzata - :

Poremska Joanna - :

Radzimska Agnieszka - :

Stolarczyk Piotr - :

Sudzińska Maria:

Urbańska Irena - :

Walter Rafał - dyrektor:

Ośrodek Informacji Turystycznej
Wiśniewski Szymon - dyrektor:

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Mazur-Świerczyńska Monika - prezes:

Specjalistyczny Szpital Miejski
Wileńska Justyna - dyrektor:

Miejska Przychodnia Specjalistyczna
Jaskulska-Grzechowiak Lidia - dyrektor:

Mleczek-Dąbrowska Bożena - :

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Sienkiewicz Małgorzata - kierownik:

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Jurkiewicz Tomasz - Kierownik:

Izba Wytrzeźwień
Gadziomska Maria Danuta - :

Robert Duchiński - Kierownik:

Dom Pomocy Społecznej
Ciesielski Jacek - :

Kobyłecki Andrzej - :

Wołowska Agata - dyrektor:

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Młody Las
Czeczko-Durlak Anna - dyrektor:

Rodzinny Dom Dziecka
Cywiński Wojciech - dyrektor:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Śmiarowska Grażyna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu
Blum Anna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu
Gładkowska Dorota - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 3
Nowakowska Agnieszka - dyrektor:

Pakulska Anita - :

Przedszkole Miejskie Nr 4
Jankowska Halina - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu
Węder Jolanta - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu
Pesta Dorota - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 7
Juźków Joanna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Janiny Awgulowej w Toruniu
Rutkowska Joanna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 9 im.Doroty Gellner w Toruniu
Stalmirska Grażyna - :

Zawadka Małgorzata - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 10
Piątkowska Elżbieta - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 11 im. Tony Halika w Toruniu
Czekała Małgorzata - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu
Ciepła Aneta - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Matczak Anna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu
Struszek Katarzyna - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 15 im. Czesława Janczarskiego w Toruniu
Lamparska Jadwiga - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu
Szkopińska Jolanta - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu
Blek Anna - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu
Szulc Dorota - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu
Cieszkowska Beata - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu
Stupak Lidia - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu
Będkowska Barbara - :

Katarzyna Matjanowska - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 6
Karaś Anna - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (z klasami dotychczasowego Gimnazjum Nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu)
Fechner-Sędzicka Iwona - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu
Bortnowski Grzegorz - dyrektor:

I Liceum Ogólnokształcące
Naunert Bożena - :

Wrycza-Wilińska Hanna - dyrektor:

III Liceum Ogólnokształcące
Więckowski Andrzej - dyrektor:

IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
Białek Małgorzata - dyrektor:

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu
Olszewski Marcin - dyrektor:

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu
Matuszewicz Zbigniew - dyrektor:

VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu
Ewa Mastalerz - dyrektor:

IX Liceum Ogólnokształcące
Piotr Drążkowski - dyrektor:

Ziółkowski Edward - :

Zespół Szkół Nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu
Dąbkowski Michał - dyrektor:

II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Toruniu
Waldemar Gancarz - dyrektor:

Zespół Szkół Ekonomicznych
Adamczyk Liliana - dyrektor:

Żołnierkiewicz Grażyna - :

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
Wojda Roman - dyrektor:

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Posachowicz Magdalena - dyrektor:

Pyrczak Józef - :

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 w Toruniu
Królikiewicz Jacek - dyrektor:

Olewnik Jerzy - :

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych
Łopatko Małgorzata - dyrektor:

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
Przedpełska Urszula - dyrektor:

Zespół Szkół Samochodowych
Karolina Guzińska - p.o. dyrektora:

Marzanna Podpora - :

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej w Toruniu
Gajewski Maciej - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu
Cieślak Iwona - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu
Szymański Wojciech - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu
Marzena Chmielewska - dydrektor:

Łoś Jolanta - :

Żuchowska Tamara - :

Szkoła Podstawowa Nr 14 w Toruniu
Woźniak Ireneusz - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Władysława Broniewskiego w Toruniu
Napierski Antoni - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Toruniu
Górska Grażyna - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu
Szudzik Tadeusz - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu (z klasami dotychczasowego Gimnazjum Nr 18 w Toruniu)
Bereska Magdalena - dyrektor:

Suckiel Małgorzata - :

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu
Muszyńska Iwona - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu
Wronkowska Ewa - dyrektor:

Wysota Bożena - :

Szkoła Podstawowa Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Czarnowska Anna - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu
Karolina Ciechowska-Neumann - dyrektor:

Sułkowska Grażyna - :

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. gen. Józefa Hallera w Toruniu
Adam Orgacki - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
Rzemieniuk Bożena - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 33 Toruńska Szkoła Terapeutyczna w Toruniu
Lewandowska Laurencja - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu
Hoppe Beata - dyrektor:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Waczyńska Joanna - dyrektor:

Centrum Kształcenia Praktycznego
Borowski Tomasz - dyrektor:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Duszyńska Joanna - :

Jaworska Alina - p.o. Dyrektora:

ZS nr 19
Golon Alicja - dyrektor:

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu
Litowska Kinga - dyrektor:

Zawacka-Wakarecy Dorota - :

Zespół Szkół nr 26
Bielecka-Skop Małgorzata - :

Fuerst Marek - dyrektor:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
Michał Kopczyński - :

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Bilińska Kamila:

Budzichowska Monika - :

Jurkiewicz Renata:

Murawska Dorota:

Ostrowska Magdalena - :

Pająkowska Alina:

Podgórska Anna - :

Przybyła Edyta:

Pszczółkowska-Rudnicka Bożena:

Smętek Beata:

Stawska Ewa:

Strzelecka Bogumiła:

Stucke Krystyna - :

Weroniecka Violetta - dyrektor:

Ziach Agnieszka:

Zespół Szkół Technicznych
Agnieszka Pryba - dyrektor:

Żłobek Miejski nr 1
Kubacka Bogumiła - :

Zajączkowska Marzena - dyrektor:

Żłobek Miejski nr 2
Iwona Pucka - dyrektor:

Żłobek Miejski nr 3
Kołowrocka Iwona - :

Lewandrowska Izabela - dyrektor:

Dom Rodzinny
Rzewuski Krzysztof Jan - dyrektor:

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki
Nowicki Andrzej - :

Toruńska Agenda Kulturalna
Kubjaczyk Krystian - zarządzajacy instytucją:

Urbitor Sp. z o.o.
Świtalski Wojciech - prezes:

Centrum Sztuki Współczesnej
Kuczma Wacław - :

Pysiak Daria - :

Stanisławski Krzysztof - dyrektor:

Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna
Rozwadowski Bogdan - Prezes:

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.
Andrzej Pietrowski - wiceprezes:

Kazimierz Stafiej - wiceprezes:

Przemysław Lipka - :

Skibiński Roman - :

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Wiśniewska Monika - dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu
Lerman Ewa - dyrektor:

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o.
Grabowski Grzegorz - prezes:

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
Krzysztof Koman - :

Szarszewski Łukasz - dyrektor:

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
Agata Lenc - :

Agnieszka Radzimska:

Agnieszka Skiba:

Anna Biernat:

Joanna Poremska - Dyrektor:

Kamila Popiela:

Katarzyna Nowacka - :

Magdalena Krajnik - :

Marek Goldstrom - :

Małgorzata Popławska:

Piotr Stolarczyk - :

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
Paweł Modrzyński - :

Łukasz Nowak - Dyrektor:

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu
Ziętara Izabela - dyrektor:

Przedszkole Miejskie Nr 18
Anna Burdach - :

Dorota Kaczmarczyk - p.o. dyrektora:

Magdalena Noga - :

Żłobek Miejski nr 4
Trybańska Katarzyna - dyrektor:

Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kazimiera Podgórska - Kierownik:

Toruńskie Centrum Usług Społecznych
Dagmara Zielińska - dyrektor:

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A