Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 11.12.2018

Liczba wejść na stronę: 63648

Oświadczenia majątkowe radnych


Radni Rady Miasta:

Beszczyński Jarosław - Radny Miasta Torunia:

Czyżniewski Marcin - Przewodniczący Rady Miasta Torunia:

Gulewski Paweł - Radny Miasta Torunia:

Jakubaszek Michał - Radny Miasta Torunia:

Jóźwiak Bartłomiej - Radny Miasta Torunia:

Klabun Wojciech - Radny Miasta Torunia:

Krużewski Maciej - Radny Miasta Torunia:

Rzymyszkiewicz Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Tuszyńska Dagmara - Radna Miasta Torunia:

Waczyński Witold - Radny Miasta Torunia:

Walkusz Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Zając Danuta - Radna Miasta Torunia:

Ząbik Jan - Radny Miasta Torunia:

Żejmo-Wysocka Krystyna - Radna Miasta Torunia:

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A