Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 11.12.2018

Oświadczenia majątkowe archiwalne

Radni Rady Miasta:

Buława Krzysztof - Radny Rady Miasta Torunia:

Cichowicz Maciej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Dowgiałło Krystyna - Radna Rady Miasta Torunia:

Ernest Zbigniew - Radny Rady Miasta Torunia:

Frąckiewicz Marian - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Górski Grzegorz - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Gołębiewski Jakub - Radny Miasta Torunia:

Jasiński Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Jasiński Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Kowalska Sylwia - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodnicząca:

Kowalski Jacek - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki.:

Królikowska-Ziemkiewicz Barbara - Radna Rady Miasta Torunia:

Królikowska-Ziemkiewicz Barbara - Radna Miasta Torunia:

Kruszkowski Sławomir - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki:

Kruszyński Tomasz - Radny Rady Miasta Torunia:

Litwin Barbara - Radna Miasta Torunia:

Michałek Iwona - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzenne:

Myrcha Arkadiusz - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu:

Olszewski Ryszard - Radny Rady Miasta Torunia:

Olszta-Bloch Magdalena - Radna Miasta Torunia, Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta:

Polak Urszula - Radna Rady Miasta Torunia:

Przybyszewski Waldemar - Radny Rady Miasta Torunia:

Rojewski Aleksander - Radny Rady Miasta Torunia:

Scheuring-Wielgus Joanna - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodnicząca:

Szuba Ludwik - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawied:

Wiśniewski Paweł - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu:

Wojtasik Karol - Radny Rady Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promo:
Kierownictwo urzędu:

Kolańska Alicja - były Sekretarz Miasta Torunia:

Kolańska Alicja - była Sekretarz Miasta Torunia:

Szczubiał Mariusz - Zastępca Skarbnika Miasta:

Szuba Ludwik - Zastępca Prezydenta Torunia:
Urzędnicy:

Burak Szczepan - dyrektor wydziału:

Deczyński Edmund:

Gazda Michał:

Józefiak Alicja - kierownik referatu :

Kalinowska Magdalena:

Kopczyński Marcin:

Królikowski Jerzy - były zastępca dyrektora WOL:

Kwiatkowska Jadwiga:

Kłobukowska Anna - dyrektor wydziału:

Makowski Maciej:

Maksim Marcin - dyrektor wydziału:

Miller Hanna - były dyrektor WZiPS:

Nawra Sylwia:

Pęszyńska-Jędrzejewska Małgorzata:

Plejer Romualda - p.o. dyrektora wydziału, kierownik referatu ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Popielewski Adam - Architekt Miasta, dyrektor wydziału:

Rudólff Anna:

Stefański Eugeniusz:

Szarszewski Łukasz - kierownik referatu sportu:

Szwed Krystyna:

Urbańska Irena:

Wierzba Tadeusz - były dyrektor WOL:

Wojnowska Teresa:

Woźnicki Rafał - zastępca dyrektora ds. infrastrukturalnych i energetycznych:

Łada Nikodem - kierownik referatu gospodarki odpadami i usłg komunalnych:
Pracownicy samorządowi:

Chlebowski Zygmunt - Dyrektor (Gim. Nr 8, ZS Nr 8): :

Dargiel Karol - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB): :

Horbulewicz Adam - : :

Janiszewska Kazimiera - były dyrektor MOPR (MOPR): :

Kaczmarek Waldemar - Dyrektor (SP nr 2): :

Karpiński Jerzy - Dyrektor (CKU): :

Lewandowski Wiesław - Były komendant Straży Miejskiej (Straż Miejska): :

Makowska Maria - Dyrektor (SP nr 18, ZS nr 5): :

Maria Zawal - były dyrektor MZK (MZK): :

Małecka Elżbieta - dyrektor (SP nr 14, ZS nr 14): :

Małecka Elżbieta - dyrektor (Gim. Nr 14, ZS Nr 14): :

Miłoszewska Izabela - Zastępca Dyrektora (MOPR): :

Skrzypczyk Andrzej - Dyrektor (ZSMEiE): :

Sobiesiak Anna - były dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy): :

Wierniewski Józef - Dyrektor (V LO): :

Łubowski Paweł - dyrektor (CSW): :

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A