Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 54029

Oświadczenia majątkowe archiwalne

Radni Rady Miasta:

Cichowicz Maciej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Frąckiewicz Marian - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Gołębiewski Jakub - Radny Miasta Torunia:

Kowalska Sylwia - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodnicząca:

Kowalski Jacek - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki.:

Królikowska-Ziemkiewicz Barbara - Radna Miasta Torunia:

Kruszkowski Sławomir - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki:

Litwin Barbara - Radna Miasta Torunia:

Olszta-Bloch Magdalena - Radna Miasta Torunia, Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta:

Szuba Ludwik - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawied:

Wiśniewski Paweł - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu:

Wojtasik Karol - Radny Rady Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promo:
Kierownictwo urzędu:

Fiderewicz Zbigniew - I Zastępca Prezydenta Torunia:

Flisykowska Magdalena - Skarbnik Miasta Torunia:

Rakowicz Andrzej - III Zastępca Prezydenta Torunia:

Rasielewski Zbigniew - II Zastępca Prezydenta Torunia:

Szczubiał Mariusz - Zastępca Skarbnika Miasta:
Urzędnicy:

Adamczyk Dariusz:

Andrzejewska Kamila:

Burak Szczepan - dyrektor wydziału:

Błądek-Mikołajczyk Katarzyna - dyrektor Wydziału:

Chmielewska Marzena:

Deczyński Edmund:

Fischer Dariusz:

Gawarkiewicz Teresa - dyrektor wydziału:

Gazda Michał:

Grunwald Grażyna:

Józefiak Alicja - kierownik referatu :

Jurkiewicz Barbara - :

Kania Marzena:

Kisielewski Krzysztof - :

Klein Ewa:

Kopczyński Marcin:

Kossakowska Ewa - :

Kowalkowski Łukasz - dyrektor:

Krawiec Wiktor - :

Królikowski Jerzy - były zastępca dyrektora WOL:

Kukiełczyńska Jolanta:

Kwiatkowska Jadwiga:

Lewandowska-Robak Maja - dyrektor wydziału:

Maciejewska Barbara:

Maksim Marcin - dyrektor wydziału:

Matuszewska Renata - z-ca dyrektora wydziału:

Mitręga Krzysztof - dyrektor:

Miłoszewska Izabela - dyrektor wydziału:

Nawrocka Justyna:

Olszta-Bloch Magdalena:

Olszta-Bloch Magdalena - dyrektor wydziału:

Orłowska Ewa - zastępca kierownika:

Osłowski Andrzej - kierownik referatu infrastuktury technicznej:

Pęszyńska-Jędrzejewska Małgorzata:

Pietrzak Aneta - dyrektor wydziału:

Podgórski Krzysztof - kierownik Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Popielewski Adam - Architekt Miasta, dyrektor wydziału:

Popławski Romuald:

Prażniewski Artur - :
    

Przybysz Grażyna - dyrektor wydziału:

Pułkownik Katarzyna - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:

Rabuszak Andrzej:

Romaniszyn Mirosława - kierownik zespołu ds. projektów europejskich:

Skowrońska Maria - dyrektor wydziału:

Strahl Marzenna - :

Swinarska Jolanta - dyrektor biura:

Szarszewski Łukasz - kierownik referatu sportu:

Szatkowski Jarosław - kierownik referatu egzekucji:

Szmyd Maria - kierownik referatu ewidencji i dzierżaw:

Szulist Anna:

Szwed Krystyna:

Szyplik Maria:

Typek Łukasz - dyrektor wydziału:

Wankiewicz Agata:

Wierzba Tadeusz - były dyrektor WOL:

Wojdyło Jerzy:

Woźnicki Rafał - zastępca dyrektora ds. infrastrukturalnych i energetycznych:
Pracownicy samorządowi:

Bochenek Jarosław - dyrektor (MOPR): :

Dargiel Karol - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB): :

Glura Elżbieta - dyrektor (I LO): :

Horbulewicz Adam - : :

Wiesława Witkowska-Janusz - dyrektor: (Żłobek Miejski nr 2): :

Zaleska Krystyna - były dyrektor (Specjalistyczny Szpital Miejski): :

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A