Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 4715762
Załatwianie spraw w urzędzie

Jak załatwić sprawę?

   
   
Znaleziono procedur: 272
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>
Symbol Procedura
WŚiE 6.14 Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnaj ze studzienką rewizycyjną
WŚiE 6.13 Dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem.
WAiB 8.9 Udzielenie pozwolenia na budowę - wydanie decyzji
WAiB 8.14 Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę/zmiana pozwolenia na rozbiórkę - wydanie decyzji
WŚiE 6.1 Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
WSA 2.9 Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców
WZiPS 12.2 Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych - wydawanie
WZiPS 12.3 Karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych - wydawanie*
WZiPS 12.6 Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności
WZiPS 12.5 Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
WZiPS 12.4 Orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
WZiPS 12.7 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
WSA 2.31 Wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy
WSA 2.28 Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
WSA 2.11 Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej

W bazie opisano sposób postępowania przy załatwianiu najczęściej spotykanych spraw w Urzędzie Miasta Torunia. Do większości postępowań są dołączone gotowe do wydrukowania i wypełnienia formularze.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A