Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019
 

 (14-12-2019)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 724
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniuod 23.10.2019  do 29.10.2019
     Wyniki kontroli finansowo - księgowej za 2018 rok
Załączniki:
 
Teatr Baj Pomorski w Toruniuod 07.10.2019  do 09.10.2019
     Kontrola w zakresie wykonania umowy na realizację zadania publicznego z dnia 28.10.2018 r. pt: XXV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA
Załączniki:
 
Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniuod 24.09.2019  do 03.10.2019
     Wyniki kontroli finansowo - księgowej za 2018 rok.
Załączniki:
 
I Liceum Ogólnokształcące w Toruniuod 05.08.2019  do 16.08.2019
     Wyniki kontroli w zakresie: - prawidłowości pozyskiwania dochodów, ich wydatkowania, ujęcia w księgach rachunkowych, - przyznania dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Załączniki:
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Toruniuod 05.08.2019  do 14.08.2019
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości pozyskiwania dochodów i ich wydatkowania - ujęcia w księgach rachunkowych oraz ponoszenia wydatków na doskonalenie nauczycieli za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r .
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A