Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.08.2018
 

 (21-08-2018)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 676
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
Przedszkole Niepubliczne od 06.03.2017  do 16.03.2017
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miasta Toruń w okresie od 01.01 do 31.12.2016 r.
Załączniki:
 
Przedszkole Niepubliczne od 06.03.2017  do 17.03.2017
     Wyniki kontroli w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miasta Toruń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Załączniki:
 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Toruniaod 27.02.2017  do 10.03.2017
     Wyniki kontroli w zakresie wydawania decyzji administracyjnych przez pracowników PUP na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Torunia w okresie od 01.01.2016 r. do 28.02.2017 r.
Załączniki:
 
Przedszkole Prywatne "Skrzat" w Toruniuod 22.02.2017  do 02.03.2017
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miasta Toruń w 2016 r.
Załączniki:
 
Prywatny Żłobek od 20.02.2017  do 27.02.2017
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miasta Toruń w 2016 r. faktycznej liczby dzieci objętych opieką oraz zgodności złożonego sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji z dokumentacją finansową prowadzoną przez podmiot.
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A