Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 66981
Redakcja


Agata Cyrek
Jednostka UMT: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Agnieszka Ciecierska
Jednostka UMT: Biuro Kadr i Płac
Czynności: ogłoszenia o pracy w UMT

Agnieszka Schreiber
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: publikacja informacji dotyczących zgłoszeń budowlanych

Agnieszka Woźniak

Agnieszka Łyskawińska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa

Aleksandra Góra
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Aleksandra Ogrodowska
Czynności: Edycja bazy personalnej Urzędu Miasta Torunia

Aleksandra Rombalska
Jednostka UMT: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Czynności: edycja bazy zapytań ofertowych, poniżej 130 tys. zł netto

Alessandra Woszczyna
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Anita Murawska

Anna Białecka
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Anna Grzybowska
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Czynności: edycja działu Rada Miasta Torunia

Anna Karmienko
Czynności: zamówienia publiczne o wartości do 130 tys. zł netto

Anna Pokorzyńska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Anna Rasała

Arkadiusz Matusiewicz
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Edycja bazy nieruchomości

Artur Skubała
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Aurelia Kaszlewicz
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Barbara Ścigalska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Beata Czerwonka
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Telefon: 56 6223604
E-mail: b.czerwonka@um.torun.pl
Czynności: Aktualizacja informacji dotyczących Rady Miasta Torunia, rad okręgowych oraz uchwał RMT

Celina Stopińska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Dariusz Noskowicz
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Dawid Kołodzicki
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Dominika Smółka
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: publikacja informacji dotyczących zgłoszeń budowlanych

Dorota Dombrowska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Dorota Idzikowska
Jednostka UMT: Wydział Spraw Administracyjnych
Czynności: Edycja kart informacyjnych mieszkańca w zakresie działania Wydziału Spraw Administracyjnych

Dorota Jatczak-Lewandowska
Jednostka UMT: Wydział Geodezji i Kartografii
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Dorota Knut
Jednostka UMT: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego

Dorota Szmigiel
Jednostka UMT: Biuro Kadr i Płac
Czynności: ogłoszenia o pracy w UMT

Elżbieta Bućko
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Edycja bazy nieruchomości miejskich

Elżbieta Koblańska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Emilia Zakrzewska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: publikacja informacji dotyczących zgłoszeń budowlanych

Ewa Osiurek
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Filip Tomasik
Jednostka UMT: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Telefon: 56 6118691
E-mail: f.tomasik@um.torun.pl

Grzegorz Hrynek
Jednostka UMT: Biuro Projektów Informatycznych
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Halina Pomianowska
Jednostka UMT: Wydział Środowiska i Ekologii
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Iwona Więckowska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Izabela Boczar-Jagusz
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Izabela Skowrońska
Jednostka UMT: Wydział Kultury

Janusz Majewski
Jednostka UMT: Wydział Prawny
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych prezydenta.

Janusz Roguski
Jednostka UMT: Wydział Podatków i Windykacji

Jarosław Kończal
Jednostka UMT: Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Joanna Antonowicz-Cymerska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Joanna Filus
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Wykazy nieruchomości do rozdysponowania

Joanna Iwaszkiewicz
Czynności: edycja kart informacyjnych mieszkańca, edycja bazy personalnej UMT

Joanna Nosewicz-Lewandowska
Jednostka UMT: Wydział Prawny
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych prezydenta

Joanna Stępień
Jednostka UMT: Wydział Obsługi Mieszkańców
Czynności: edycja bazy Kart Informacyjnych Mieszkańca, edycja bazy pracowników UMT, edycja bazy podmiotów miejskich

Joanna Szewczyk
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Czynności: Edycja danych dotyczących Rady Miasta Torunia

Jolanta Król
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Telefon:
E-mail:
Czynności: Publikacja zasobów w dziale Rada Miasta Torunia

Justyna Mudlaff
Jednostka UMT: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Kamil Cierpiałkowski
Jednostka UMT: Wydział Inwestycji i Remontów
Czynności: Zamówienia publiczne do 130 tys. zł netto.

Kamil Jeżewski
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Kamila Andrzejewska
Jednostka UMT: Biuro Kadr i Płac
Stanowisko: Kierownik Referatu

Kamila Góral
Jednostka UMT: Wydział Prawny
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych

Kamila Pietruszewska
Jednostka UMT: Wydział Inwestycji i Remontów
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Kamila Raniszewska

Katarzyna Błądek-Mikołajczyk

Katarzyna Kierys
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Publikacja ogłoszeń o przetargach na nieruchomości, publikacja wykazów nieruchomości do zbycia

Katarzyna Kołodziej
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: publikacja informacji dotyczących zgłoszeń budowlanych

Katarzyna Prońko-Klim
Jednostka UMT: Wydział Kultury

Katarzyna Wesołowska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Katarzyna Woziwodzka
Jednostka UMT: Wydział Geodezji i Kartografii
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Magdalena Brończyk
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Magdalena Dzierżak
Jednostka UMT: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego

Magdalena Piernik
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Magdalena Sowińska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Magdalena Żuchowska
Jednostka UMT: Wydział Obsługi Mieszkańców
Czynności: edycja bazy Kart Informacyjnych Mieszkańca, edycja bazy pracowników UMT, edycja bazy podmiotów miejskich

Maja Nakonowska
Jednostka UMT: Wydział Sportu i Rekreacji

Marcin Kiczorowski
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu

Marek Wiliński
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Czynności: edycja działu Rada Miasta Torunia

Marek Łochocki
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Maria Wiśniewska
E-mail: m.wisniewska@um.torun.pl
Czynności: Edycja bazy zarządzeń PMT

Marta Faron – Kamińska
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu

Martyna Mielcarz-Iwińska
Jednostka UMT: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Marzenna Ruszkowska
Czynności: Edycja bazy danych kontroli

Małgorzata Orgacka
Jednostka UMT: Wydział Edukacji

Małgorzata Ptaszek
Jednostka UMT: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Małgorzata Rudnicka
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Małgorzata Schwarz
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Małgorzata Żelazkiewicz
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Michał Balicki
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu

Michał Kajacz
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Michał Kruk
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Mirosław Bulczyński
Jednostka UMT: Wydział Środowiska i Ekologii
E-mail: m.bulczynski@um.torun.pl
Czynności: edycja bazy zgłoszeń dotyczących instalacji emitujących pola elektromagnetyczne

Monika Ząbik
Jednostka UMT: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro.

MS
Czynności: Prace informatyczne

Natalia Zając
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: publikacja informacji dotyczących zgłoszeń budowlanych

Paulina Bulsiewicz
Jednostka UMT: Wydział Obsługi Mieszkańców

Paulina Żuchowska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Paweł Czyża
Jednostka UMT: Wydział Promocji i Turystyki

Paweł Piotrowicz
Jednostka UMT: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Telefon: 56 6118747
E-mail: p.piotrowicz@um.torun.pl
Stanowisko: Dyrektor wydziału
Czynności: Koordynator Redakcji BIP. Nadzór nad aktualizacją wszystkich danych zawartych w biuletynie.

Piotr Kalinowski
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Radosław Tyczyński
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Robert Dąbrowski
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
E-mail: r.dabrowski@um.torun.pl
Czynności: Edycja wykazów nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania oraz bazy z ogłoszeniami o zamówieniach publicznych o wartości do 30.000 Euro.

Sylwia Dąbrowska
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Czynności: Publikacja treści w dziale Rada Miasta Torunia

Sławomir Betcher
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności
Czynności: Publikacja zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Sławomir Maciejewski
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu

Tomasz Kamiński
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Tomasz Kunert
Jednostka UMT: Wydział Promocji i Turystyki
E-mail: t.kunert@um.torun.pl
Stanowisko: inspektor
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Wiesław Klonowski
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Wioleta Sałatowska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Wojciech Pawlik
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Wojciech Włodarek

Zbigniew Pluta
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Łukasz Naskręt
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Łukasz Typek

Łukasz Łopatowski
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A