Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 31.03.2023

Liczba wejść na stronę: 11474109
Rejestr zmian


26 stycznia 2023
Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Apel RMT 5/2022
Wytwórca informacji: RMT
Data wytworzenia informacji: 26 stycznia 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Apel RMT 5/2022
Data wytworzenia informacji: 26 stycznia 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

9 stycznia 2023
Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 88/2022
Data wytworzenia informacji: 9 stycznia 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 88/2022
Data wytworzenia informacji: 9 stycznia 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 88/2022
Wytwórca informacji: RMT
Data wytworzenia informacji: 9 stycznia 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

3 stycznia 2023
Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Uchwała RMT 777/2017
Data wytworzenia informacji: 3 stycznia 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Uchwała RMT 777/2017
Wytwórca informacji: RMT
Data wytworzenia informacji: 3 stycznia 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Uchwała RMT 777/2017
Wytwórca informacji: RMT
Data wytworzenia informacji: 3 stycznia 2023
Redaktor: Beata Czerwonka
1-8 

archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A