Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej
13 grudnia 2017, o godzinie 14:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego w rejonie ul.: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu - Druk nr 914.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu - Druk nr 915.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu - Druk nr 944.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Toruń do Toruńskiej Agencji Regionalnej SA w Toruniu - Druk nr 935.
 8. Fotowoltaika – stan obecny i plany rozwoju.
 9. Program gospodarowania wodami opadowymi.
 10. Korespondencja.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A