Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych
12 grudnia 2017, o godzinie 15:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041 - Druk nr 903.
 6. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 - Druk nr 904.
 7. Zaopiniowanie wniosku Zastępcy Prezydenta Miasta (znak: BM.715.17.2017.ŁŁ)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie najmu lokalu użytkowego położonego w Toruniu, (...)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń nieruchomości gruntowej, położonej w Toruniu przy ul. Owsianej 59A, ul. Jemiołowej 12,14 – Druk nr 923.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1c i 6a położonych przy ul. Mickiewicza 5-5a w Toruniu – Druk nr 808.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych (...), obowiązujących w 2018r. – Druk nr 947.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu – Druk nr 921.
 12. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 13. Korespondencja.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A