Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Budżetu
11 grudnia 2017, o godzinie 15:30, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji (protokół do wglądu w Biurze Rady Miasta).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz wypracowanie stanowiska w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2018-2042 – DRUK NR 854 - II CZYTANIE.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz wypracowanie stanowiska w sprawie budżetu miasta na rok 2018 – DRUK NR 855- II CZYTANIE.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2042 – DRUK NR 903.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 – DRUK NR 904 – I i II CZYTANIE.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – DRUK NR 929.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nałożenia na Miejską Przychodnię Specjalistyczną w Toruniu obowiązku wykonania zadań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Torunia – DRUK NR 919.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRONw 2017 r. – DRUK NR 951.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg (...) obowiązujących w 2018 r. – DRUK NR 947 – I i II CZYTANIE.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Nauka – to takie proste!” – DRUK NR 949.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki” – DRUK NR 941.
 15. Omówienie sprawozdań oraz realizacji zadań rzeczowych za 2016 r. wybranych zakładów i jednostek budżetowych oraz gminnych osób prawnych: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A