Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji
11 grudnia 2017, o godzinie 13:30, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Informacja na temat działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2042 – DRUK NR 903.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 – DRUK NR 904.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2017 r.– DRUK NR 866.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – DRUK NR 850.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej Toruniu – DRUK NR 851.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu – DRUK NR 852.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nałożenia na Miejską Przychodnię Specjalistyczną w Toruniu obowiązku wykonania zadań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Torunia – DRUK NR 919.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Toruniu – DRUK NR 938.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 Toruniu – DRUK NR 939.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 Toruniu – DRUK NR 940.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2017 r. – DRUK NR 951.
 16. Korespondencja.
 17. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A