Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej
18 lipca 2018, o godzinie 14:00, w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126b, sala nr 317 (III piętro).
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie porządku posiedzenia,
  4. przyjęcie protokołu.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ulicy Okólnej w Toruniu - Druk nr 1106.
  6. Analiza przestrzennych uwarunkowań rozwoju w kontekście realizacji inwestycji wysokościowych obiektów biurowo-mieszkalnych na terenie GMT.
  7. Omówienie możliwości stworzenia „Bazy dobrych projektów architektonicznych” w ramach MPU. Zawierających gotowe rozwiązania architektoniczne przestrzeni zielonych, małej architektury, domów wielo- i jednorodzinnych, z których można by korzystać realizując
  8. Korespondencja.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A