Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Budżetu
16 lipca 2018, o godzinie 15:30, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wnoszenia wkładów pieniężnych przez Gminę Miasta Toruń do spółki MZK w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyżkę kapitału zakładowego – DRUK NR 1100.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 – DRUK NR 1073.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 – DRUK NR 1074 – I i II czytanie.
 8. Omówienie sprawozdań oraz realizacji zadań rzeczowych za 2017 r. wybranych zakładów i jednostek budżetowych oraz gminnych osób prawnych - Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o.
 9. Analiza źródeł finansowania CKK Jordanki sp. z o.o.
 10. Przyjęcie wstępnych założeń do projektu stanowiska Komisji Budżetu w sprawie treści budżetu miasta na 2019 r.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A