Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki
17 lipca 2018, o godzinie 13:00, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
 1. Proponowany porządek posiedzenia:
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przyjęcie porządku posiedzenia,
 5. przyjęcie protokołu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018 - 2042 - DRUK NR 1073.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 - DRUK NR 1074.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych – DRUK NR 1039.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych – DRUK NR 1040.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – DRUK NR 1038.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach – DRUK NR 1080.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Toruniu – DRUK NR 1079.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Korespondencja.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A