Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji
16 lipca 2018, o godzinie 13:30, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018 - 2042 - DRUK NR 1073.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 - DRUK NR 1074.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie usytuowania tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia Ofiar Obozu Jenieckiego na terenie obszaru Glinki w Toruniu – DRUK NR 1102.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - DRUK NR 1101.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu - DRUK NR 1103.
 9. Sprawy bieżące:
 10. przyjęcie projektu uchwały Komisji w/s nadania nazwy rondo Ludmiły Roszko,
 11. inne.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 13. Korespondencja.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A