Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
19 lipca 2018, o godzinie 8:00, w Urzędzie Miasta, Wały gen. Sikorskiego 8, w sali nr 15 (I piętro).
 1. Proponowany porządek posiedzenia:
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przyjęcie porządku posiedzenia,
 5. przyjęcie protokołu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018 - 2042 - DRUK NR 1073.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 - DRUK NR 1074.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia na lata 2018-2022” – DRUK NR 1057.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” – DRUK NR 1072 z Autopoprawką.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Toruniu - DRUK NR 1077.
 11. Korespondencja.
 12. Wolne wnioski i zapytania

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A