Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej
5 września 2018, o godzinie 14:00, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie porządku posiedzenia,
  4. przyjęcie protokołu.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowej i Strudze Toruńskiej w Toruniu - Druk nr 1122.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska – „Park Handlowy” w Toruniu - Druk nr 1117.
  7. Informacja dotycząca miejsc parkingowych w otoczeniu nowego gmachu Sądu Rejonowego na pl. Zwycięstwa.
  8. Korespondencja.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A