Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Budżetu
3 września 2018, o godzinie 15:30, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie porządku posiedzenia,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Przyjęcie stanowiska w sprawie treści budżetu miasta na 2019 r.
  6. Omówienie sprawozdań oraz realizacji zadań rzeczowych za 2017 r. wybranych zakładów i jednostek budżetowych oraz gminnych osób prawnych:
  7. Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.,
  8. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A