Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych
25 września 2018, o godzinie 15:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń a osoba prawną - druk nr 1152.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 7. mieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 - Druk nr 1120;
 8. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018 - Druk nr 1121.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg (…), obowiązujących w 2019 r. - Druk nr 1147.
 10. Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany uchwały nr 776/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych.
 11. Zaopiniowanie wniosku ZPM (znak: BM.7142.124.2018.AB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny w trybie § 9 uchwały nr 1129/06 RMT (…).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” - Druk nr 1138.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A