Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki
25 września 2018, o godzinie 13:00, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie porządku posiedzenia,
  4. przyjęcie protokołu.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2018-2042. Druk nr 1120.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Torunia na rok 2018. Druk nr 1121.
  7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia za 2017 rok.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Korespondencja.
  10. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A