Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Budżetu
24 września 2018, o godzinie 15:30, sala nr 34 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie porządku posiedzenia,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 – DRUK NR 1120.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 – DRUK NR 1121– I i II czytanie.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A