Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rewitalizacji Miasta
12 października 2018, o godzinie 11:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie porządku posiedzenia,
  4. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  5. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał przed 56. sesją Rady Miasta Torunia.
  6. Informacja na temat obecnej sytuacji zabytkowego budynku przy ul. Bydgoskiej 50-52.
  7. Korespondencja.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A