Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rewizyjna
27 września 2018, o godzinie 9:50, Urząd Miasta, pokój nr 43
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum; przyjęcie porządku posiedzenia; przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli procedur wyceny nieruchomości za wybrany rok – WGN – DRUK NR 1149.
  3. Korespondencja.
  4. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A