Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych
16 października 2018, o godzinie 15:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Zaopiniowanie wniosku Zastępcy Prezydenta Miasta (znak: BM.7142.130.2018.AB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny (…).
 6. Zaopiniowanie wniosku Zastępcy Prezydenta Miasta (znak: BM.ŁŁ.715.5.2018) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie z pominięciem drogi przetargowej trzech gminnych lokali użytkowych położonych w Toruniu (…).
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 8. - zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 - Druk nr 1159;
 9. - w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018 - Druk nr 1160.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - Druk nr 1158.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego w budynku przy ul. Rybaki 53 w Toruniu - Druk nr 1164.
 12. Korespondencja.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A