Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Budżetu
15 października 2018, o godzinie 15:30, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1169.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - DRUK NR 1123 – II CZYTANIE.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK NR 1124 – II CZYTANIE.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 – DRUK NR 1159.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 – DRUK NR 1160– I i II czytanie.
 10. Analiza dochodów budżetu Torunia z uwzględnieniem największych płatników.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A