Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji
15 października 2018, o godzinie 13:30, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Proponowany porządek posiedzenia:
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przyjęcie porządku posiedzenia,
 5. przyjęcie protokołu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. Druk nr 1165.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2018-2042. Druk nr 1159.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018. Druk nr 1160.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. Druk nr 1168.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika ku czci Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych. Druk nr 1133.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwer Anny i Leonarda Torwirtów. Druk nr 1167.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (…). Druk nr 1157.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (…). Druk nr 1175.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Korespondencja.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A