Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju Miasta
26 czerwca 2019, o godzinie 13:30, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp. „Mokre Przedmieście – Olbrachta” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Chrobrego, Batorego i Kościuszki w Toruniu – DRUK NR 206.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dybowskiej, Kujawskiej, Podgórskiej, Poznańskiej oraz placu Armii Krajowej w Toruniu - DRUK NR 202.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie mpzp. dla terenów położonych w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu – DRUK NR 204 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie mpzp.dla obszaru położonego w rejonie placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu – DRUK NR 177 – I i II CZYTANIE.
 9. Informacja dotycząca zakresu projektowanej przebudowy pl. Rapackiego
 10. w kontekście planowanej wycinki drzewostanu.
 11. Korespondencja.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A