Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Gospodarki Komunalnej
25 lipca 2019, o godzinie 9:30, sala nr 15 w Urzędzie Miasta, Wały gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie porządku posiedzenia
 4. przyjęcie protokołu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych – DRUK NR 194.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność GMT położonej w Toruniu przy ul. Henryka Strobanda 4-6 i ul. Konrada Grasera 2 – DRUK NR 228.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 26, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 210.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność GMT wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu (…) – DRUK NR 234.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność GMT położonych w Toruniu przy ul. Równinnej 33-41 i ul. Kociewskiej 34 – DRUK NR 227.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność GMT, położonych w Toruniu przy ul. gen. Władysława Andersa 18, 20 / Okólnej 103 – DRUK NR 235.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność GMT położonych w Toruniu przy ul. Jana Rybińskiego 5, ul. Łukasza Watzenrodego 33, 32-34 i ul. Jana Heweliusza 4-6 – DRUK NR 211.
 12. Korespondencja.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A