Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Oświaty i Sportu
25 lipca 2019, o godzinie 8:30, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze GMT – DRUK NR 195 – II czytanie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych – DRUK NR 203 – I i II czytanie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom (…) – DRUK NR 222 – I i II czytanie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu, będącej w trwałym zarządzie SP nr 9 w Toruniu – DRUK NR 159.
 9. Korespondencja.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A