Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Zdrowia i Rodziny
22 lipca 2019, o godzinie 13:30, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie porządku posiedzenia
 4. przyjęcie protokołu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Toruniu – DRUK NR 189.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 Toruniu – DRUK NR 190.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 Toruniu – DRUK NR 191.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu – DRUK NR 225.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – DRUK NR 226.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DRUK NR 230.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2019-2025” – DRUK NR 214.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2019 r. – DRUK NR 232.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2019 – DRUK NR 223.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2019-2021 – DRUK NR 224.
 15. Korespondencja.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A