Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
5 września 2019, o godzinie 15:00, Urząd Miasta, sala nr 32
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosku.
  3. Rozpatrzenie skarg mieszkańców na prezydenta miasta i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
  4. Korespondencja.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A