Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju Miasta
11 września 2019, o godzinie 13:30, sala nr 33 Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. W. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp. dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu - DRUK NR 261.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie mpzp. dla terenu położonego w rejonie ulic: Fantazyjnej, Międzyrzecze i rzeki Drwęcy w Toruniu - DRUK NR 147 – I i II CZYTANIE (informacja).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia – DRUK NR 213 – I i II CZYTANIE.
 8. Omówienie dotychczasowych działań „Antysmogowych” prowadzonych przez GMT oraz ich efektów. Prezentacja ewentualnych, nowych propozycji w tym zakresie.
 9. Korespondencja.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A