Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Oświaty i Sportu
10 września 2019, o godzinie 16:00, sala nr 32 Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. W. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – DRUK NR 244.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Toruniu - DRUK NR 245.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – DRUK NR 246.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – DRUK NR 247.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – DRUK NR 248.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – DRUK NR 249.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie XIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – DRUK NR 250.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Toruniu – DRUK NR 251.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Toruniu – DRUK NR 252.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Toruniu – DRUK NR 253.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Toruniu – DRUK NR 254.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Toruniu – DRUK NR 255.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 7 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Toruniu – DRUK NR 256.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 8 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 8 w Toruniu – DRUK NR 257.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 9 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 9 w Toruniu – DRUK NR 258.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 13 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 13 w Toruniu – DRUK NR 259.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu – DRUK NR 260.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału GMT w projekcie międzynarodowym Programu Edukacja EOG - The Education Programme EEA Grants, Komponent IV Współpraca instytucjonalna–kształcenie zawodowe, oraz zabezpieczenia środków finansowych–DRUK NR 288.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału GMT w projekcie międzynarodowym Programu Edukacja EOG - The Education Programme EEA Grants, Komponent III Współpraca instytucjonalna–kształcenie zawodowe oraz zabezpieczenia środków finansowych–DRUK NR 289.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu – DRUK NR 294 – I i II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych GMT – DRUK NR 284.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych – DRUK NR 243 – I i II CZYTANIE.
 27. Korespondencja.
 28. Wolne wnioski i zapytania.
 29. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A