Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Kultury, Turystyki i Promocji
10 września 2019, o godzinie 13:30, sala nr 32 Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. W. Sikorskiego 8
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. stwierdzenie quorum
  3. przyjęcie porządku posiedzenia
  4. przyjęcie protokołu.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury „Dwór Artusa” oraz Dom Muz w Toruniu w jedna instytucję kultury CK „Dwór Artusa” – DRUK NR 292.
  6. Rozpatrzenie spraw z zakresu nazewnictwa.
  7. Korespondencja.
  8. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A