Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Kultury, Turystyki i Promocji
8 października 2019, o godzinie 13:30, sala nr 33 Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. W. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie porządku posiedzenia
 4. przyjęcie protokołu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnego utworzenia instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE oraz wyposażenia jej w majątek – DRUK NR 326.
 6. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047. Druk nr 241.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019. Druk nr 242.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (…) – DRUK NR 300.
 9. Sytuacja kadrowo-zarządcza w Muzeum Okręgowym w Toruniu.
 10. Rozpatrzenie spraw z zakresu nazewnictwa.
 11. Korespondencja.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A