Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Zdrowia i Rodziny
7 października 2019, o godzinie 13:30, sala nr 33 Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. W. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie porządku posiedzenia
 4. przyjęcie protokołu.
 5. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047. Druk nr 241.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019. Druk nr 242.
 7. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, ul. Kasztanowa 16 w Toruniu. Druk nr 314.
 8. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Toruniu. Druk nr 310.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2019 r. - DRUK NR 311.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń, na rok 2020 – DRUK NR 304.
 11. Raport z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2014-2020 za rok 2018.
 12. Korespondencja.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A