Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 01.10.2022

Liczba wejść na stronę: 73647
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 22942011
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 10747245
Strona główna > 4919831
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 4698643
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 2525665
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1914118
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1739132
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1558801
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1460531
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1447345
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 1095496
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 912170
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 555281
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 379851
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 281466
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 256634
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 256002
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 172007
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 160307
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 153471
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 153207
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 149100
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 147903
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 141161
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 139132
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 129096
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 123196
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 105565
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 100163
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 91401
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 91387
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 86598
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 86295
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 82299
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 82297
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 81232
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 74526
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 73647
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73119
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 72370
Strona główna > Podstawowe dane > 71181
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 66479
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 59179
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 58441
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 54679
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 53659
Strona główna > Informacje o środowisku > 52026
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 51573
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 49329
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 48533
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 46302
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 44706
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 44691
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 44673
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 41142
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 39971
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 39542
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 39302
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 38490
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 37353
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 36770
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 35835
Strona główna > Władze miejskie > 35507
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 35190
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 34635
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 33755
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 32832
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 30996
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 30398
Strona główna > Budżet Torunia > 30117
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 28343
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 27740
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27703
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27391
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 27146
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 26805
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 26580
Strona główna > Plany i programy działania > 26472
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 26162
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 25750
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 25129
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 25095
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 24487
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 23748
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 23327
Strona główna > Majątek Gminy > 23304
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 22944
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 22455
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 21957
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 21923
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 20974
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 20304
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 20277
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 19563
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 19274
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 19219
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 19104
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 18775
Strona główna > Rating miasta Torunia > 17984
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 16957
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 15932
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 15174
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14833
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 14190
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 14029
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 13723
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 12962
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 12066
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11689
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 10582
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 9648
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 9339
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 9074
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 7851
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 7241
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6938
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6182
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3947
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3881
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3866
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2781
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2591
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2521
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2284
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 2184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2043
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 2027
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2023
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1984
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1274
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 872
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 611
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 484
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 453
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 188
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 148
Strona główna > KS3 > 53
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 49
Strona główna > Wybory samorządowe > 49
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 49
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 48
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 48
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 48
Strona główna > KS > 48
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 48
Strona główna > Konsultacje społeczne > 48
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 47
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 47
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 47
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 47
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 47
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 47
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 46
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 46
Strona główna > Zamówienia publiczne > 46
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 46
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 46
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 46
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 46
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 46
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 46
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 46
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 46
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 46
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 46
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenie porządkowe PMT > 46
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 46
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 34
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 33
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2019 > 14
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 7
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 6
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia w trybie ustawy PZP > 5
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 5
Strona główna > 5
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 5
Strona główna > 5
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > 4
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2019 > 4
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Ogłoszenia o zatrudnieniu w ramach umowy na zastępstwo > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > Monitoring wizyjny miasta > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Treść decyzji podlegających publikacji > 4
Strona główna > Wybory do Sejmu RP oraz do Senatu RP 2019 > 4
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania finansowe gminy > 4
Strona główna > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2019 > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawozdania finansowe UMT > 4
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Klauzule informacyjne RMT > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2018 > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 4
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia poza ustawą PZP > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Sprawozdania > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > karty informacyjne o środowisku > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Interpelacje, wnioski, zapytania > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 4
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych > 4
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla komitetów wyborczych > 4
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla wyborców > 4
Strona główna > Taryfy opłat za wodę i ścieki > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dane osobowe, klauzula informacyjna > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2018 > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Patronaty > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Do roku 2017 > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2020 > 2
Strona główna > Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 > 1
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2021 > 1
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2021 > 1
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2020 > 1
Strona główna > Zagospodarowanie przestrzenne - ogłoszenia > 1
Strona główna > Wybory Prezydenta RP 2020 > 1
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Deklaracja dostępności > 1
Strona główna > Wybory Prezydenta RP 2020 > 1
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2020 > 1
Suma wszystkich wejść 62503584
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A