Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 22.09.2018

Liczba wejść na stronę: 53542
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 8599933
Strona główna > 3219210
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2850837
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 2175614
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1757937
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1534742
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1397816
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 905613
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 718776
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 683139
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 285926
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 264950
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 214184
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 166576
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 141043
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 124135
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 111401
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 108668
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 95527
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 90805
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 90601
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 85660
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 84964
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 78031
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 70408
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 70014
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 64362
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 62351
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 61927
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 58505
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 53542
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 53019
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 51720
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 50855
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 50105
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 44922
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 44594
Strona główna > Podstawowe dane > 43105
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 42678
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 41587
Strona główna > Informacje o środowisku > 35393
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 35069
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 31333
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 30180
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 29148
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26816
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 25806
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 24974
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 22971
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 22884
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 21746
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 21533
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20584
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 20519
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 19301
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 19297
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 19267
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 19257
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 18947
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 18571
Strona główna > Władze miejskie > 18432
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 18164
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 17854
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 16791
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 16201
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 16066
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 15403
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 15151
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 14927
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 14552
Strona główna > Budżet Torunia > 14526
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 14102
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 13198
Strona główna > Plany i programy działania > 13085
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 12993
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 11860
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 11795
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 11658
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11432
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 11311
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 11295
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10712
Strona główna > Majątek Gminy > 10288
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 9669
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 9523
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 9349
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 9069
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 8995
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 8568
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 8460
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8368
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8223
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 8191
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7947
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 7270
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 7251
Strona główna > Rating miasta Torunia > 7020
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 6974
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 6957
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 6522
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 6392
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6347
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 6237
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6026
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 5972
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 5932
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 5649
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 5449
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 3345
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 2970
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2392
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 2186
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 2110
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1927
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1804
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1801
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1114
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 461
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 208
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 159
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 118
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 93
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 43
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Test > 10
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 8
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Suma wszystkich wejść 27801596
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A