Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 16.07.2018

Liczba wejść na stronę: 53082
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 8363225
Strona główna > 3166174
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2792294
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 2090876
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1726180
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1510862
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1383712
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 867846
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 705528
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 675540
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 265244
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 261157
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 212846
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 163571
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 138654
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 123125
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 110900
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 106599
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 93036
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 89240
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 87703
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 85085
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 83946
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 74946
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 69718
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 69713
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 63959
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 61688
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 61280
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 57627
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 53082
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 51146
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 49705
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 49316
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 47372
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 44363
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 44183
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 42347
Strona główna > Podstawowe dane > 42007
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 40734
Strona główna > Informacje o środowisku > 34791
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 34478
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 30958
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 29482
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 28838
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26744
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 25145
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 24804
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 22465
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 22059
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 21148
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20520
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 20069
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 19902
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 19120
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 18830
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 18649
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 18442
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 18049
Strona główna > Władze miejskie > 17950
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 17630
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 17237
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 16687
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 16524
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 14978
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 14637
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 14471
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 14273
Strona główna > Budżet Torunia > 14171
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 13884
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 13741
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 13532
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 13065
Strona główna > Plany i programy działania > 12637
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 12374
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 11743
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11393
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 11262
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 10888
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 10749
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 10703
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10624
Strona główna > Majątek Gminy > 9993
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 9419
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 8950
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 8801
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 8643
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 8639
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8291
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8070
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 8057
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 8025
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7892
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 7811
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 6980
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 6824
Strona główna > Rating miasta Torunia > 6687
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 6678
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 6503
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6324
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 6126
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 6107
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 5929
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 5921
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 5842
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 5702
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 5264
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 5230
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 3070
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 2937
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2374
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 1919
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1917
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 1859
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1777
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1753
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1110
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 459
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 196
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 120
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 118
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 67
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 43
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Test > 10
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 7
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Suma wszystkich wejść 27143932
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A