Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.10.2019

Liczba wejść na stronę: 57164
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 10949735
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 3567937
Strona główna > 3526967
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 3247008
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1962372
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1674696
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1481900
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1422683
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1417468
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1294858
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 814159
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 745895
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 382068
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 291994
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 224396
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 190581
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 170501
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 132458
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 119854
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 117067
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 108187
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 107924
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 101227
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 98507
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 92553
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 89888
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 75848
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 74932
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 73060
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 68367
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 67958
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 66641
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 66470
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 65478
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 64531
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 57164
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 56233
Strona główna > Podstawowe dane > 49742
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 49527
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 48854
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 47686
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 44329
Strona główna > Informacje o środowisku > 39588
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 38970
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 34982
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 34073
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 33391
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 31421
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 30838
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 30708
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 28337
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27120
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 26363
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 26313
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 26072
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 25858
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 24698
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 24294
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 24098
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 23800
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 23468
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 23450
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 23166
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 22166
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 22017
Strona główna > Władze miejskie > 21439
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 21107
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 20194
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 20162
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 19818
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 19173
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 19071
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 18740
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 18354
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 17788
Strona główna > Budżet Torunia > 17363
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 16766
Strona główna > Plany i programy działania > 15979
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 15948
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 15520
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 14604
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 14253
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 13594
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 13381
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 13063
Strona główna > Majątek Gminy > 12821
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 12792
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 12132
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 11825
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 11723
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11560
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 11532
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10999
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 9975
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 9905
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 9415
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 9350
Strona główna > Rating miasta Torunia > 9213
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 9205
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 9074
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8774
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8680
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 8562
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 8488
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 8322
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 7613
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 7024
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6596
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6577
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6083
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 5463
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 4297
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3319
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3215
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2585
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2510
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2039
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 2006
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1977
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1926
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 1430
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1161
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 468
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 348
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 284
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 242
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 144
Strona główna > KS3 > 49
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Konsultacje społeczne > 44
Strona główna > KS > 44
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 44
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 43
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 9
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > 1
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 1
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 1
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 1
Strona główna > 1
Suma wszystkich wejść 36707670
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A