Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 57660
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 11279877
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 3801098
Strona główna > 3568098
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 3299770
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1993413
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1692360
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1493971
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1424627
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1418163
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1310844
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 829145
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 751120
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 395083
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 295652
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 225491
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 193104
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 175011
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 133393
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 121046
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 117347
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 110478
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 109267
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 102897
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 100382
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 93564
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 90387
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 78118
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 76567
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 73444
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73118
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 69824
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 68404
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 68342
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 67535
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 66996
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 65228
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 57660
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 56755
Strona główna > Podstawowe dane > 50504
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 50259
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 49693
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 47983
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 44591
Strona główna > Informacje o środowisku > 40087
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 39357
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 35446
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 35065
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 34377
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 32025
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 31642
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 31264
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 29032
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27390
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27152
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 26708
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 26486
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 26270
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 26164
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 25127
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 24892
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 24638
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 24438
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 24209
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 23757
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 23604
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 23233
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 22773
Strona główna > Władze miejskie > 21847
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 21194
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 20816
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 20341
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 20253
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 19373
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 19298
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 19294
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 18846
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 17944
Strona główna > Budżet Torunia > 17839
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 17042
Strona główna > Plany i programy działania > 16391
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 16348
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 15997
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14832
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 14760
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 14510
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 13863
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 13852
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 13516
Strona główna > Majątek Gminy > 13122
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 12906
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 12448
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 12309
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 12051
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 11924
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11568
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 11032
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 10728
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 10224
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 9718
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 9682
Strona główna > Rating miasta Torunia > 9502
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 9395
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 9385
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 8883
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8790
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8756
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 8549
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 8536
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 7791
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 7203
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6937
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6657
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6604
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6096
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 5737
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 4514
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3880
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3372
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3240
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2589
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2523
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2520
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2283
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2042
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2022
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 2017
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1991
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1938
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 1634
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1178
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 471
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 375
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 301
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 247
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 187
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 147
Strona główna > KS3 > 52
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 48
Strona główna > Wybory samorządowe > 47
Strona główna > KS > 47
Strona główna > Konsultacje społeczne > 47
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 47
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 47
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 46
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 46
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 46
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 46
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 46
Strona główna > Zamówienia publiczne > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 45
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 45
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 45
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 45
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 45
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 45
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 45
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 45
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 45
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 45
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 45
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 45
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 45
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 33
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 12
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 6
Strona główna > 4
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia w trybie ustawy PZP > 4
Strona główna > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2019 > 3
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > 3
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Patronaty > 3
Strona główna > Wybory do Sejmu RP oraz do Senatu RP 2019 > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > Monitoring wizyjny miasta > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania finansowe gminy > 3
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza > 3
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Ogłoszenia o zatrudnieniu w ramach umowy na zastępstwo > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2019 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej > 3
Strona główna > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawozdania finansowe UMT > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2019 > 3
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Klauzule informacyjne RMT > 3
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Interpelacje, wnioski, zapytania > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > karty informacyjne o środowisku > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia poza ustawą PZP > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Sprawozdania > 3
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2018 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Do roku 2017 > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2018 > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dane osobowe, klauzula informacyjna > 3
Strona główna > Taryfy opłat za wodę i ścieki > 3
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla wyborców > 3
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla komitetów wyborczych > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2020 > 1
Suma wszystkich wejść 37541817
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A