Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 14.11.2018

Liczba wejść na stronę: 53909
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 8813431
Strona główna > 3257049
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2906331
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 2300931
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1784038
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1553510
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1408914
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 963439
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 729794
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 689015
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 301421
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 268617
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 215783
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 169852
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 143094
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 125305
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 114732
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 110836
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 96940
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 93287
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 91773
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 86219
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 85884
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 80616
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 71065
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 70392
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 64856
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 63202
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 62541
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 59229
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 55750
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 53909
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 52401
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 52356
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 52333
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 45384
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 45029
Strona główna > Podstawowe dane > 43920
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 42958
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 42869
Strona główna > Informacje o środowisku > 35898
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 35587
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 31689
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 30854
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 29429
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26872
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 26487
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 25120
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 24049
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 23632
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 23403
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 23026
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 22279
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 21118
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 21062
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 21047
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20648
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 19764
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 19755
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 19441
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 19407
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 19226
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 18989
Strona główna > Władze miejskie > 18766
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 18276
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 16916
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 16658
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 16110
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 15834
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 15445
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 15036
Strona główna > Budżet Torunia > 14862
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 14417
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 13679
Strona główna > Plany i programy działania > 13420
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 13334
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 12411
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 12398
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 12010
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 11848
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 11567
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11449
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10754
Strona główna > Majątek Gminy > 10636
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 9988
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 9863
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 9798
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 9523
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 9002
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 8857
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 8615
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8439
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8300
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7988
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 7597
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 7455
Strona główna > Rating miasta Torunia > 7304
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 7300
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 7278
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 6806
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 6608
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 6585
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6375
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6205
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 6113
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6001
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 5900
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 5642
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 3607
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3008
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 2532
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 2410
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2410
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1951
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1855
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1836
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1128
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 464
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 214
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 190
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 123
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 119
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Test > 10
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 8
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 1
Suma wszystkich wejść 28468377
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A