Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.11.2017

Liczba wejść na stronę: 50814
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 7514221
Strona główna > 2867915
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2574024
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 1696176
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1600613
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1425133
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1329590
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 785117
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 654390
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 645933
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 244932
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 207191
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 197654
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 152234
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 129752
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 118267
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 108743
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 96537
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 86350
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 82875
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 81626
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 79160
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 75960
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 68956
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 66825
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 65281
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 61656
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 58467
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 58303
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 54739
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 50814
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 48265
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 42074
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 41339
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 41023
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 39201
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 38604
Strona główna > Podstawowe dane > 37817
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 37396
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 36490
Strona główna > Informacje o środowisku > 32627
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 32445
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 29160
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 27375
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26531
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 26431
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 23827
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 22636
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 20591
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20159
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 19029
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 19021
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 18382
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 17354
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 17140
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 16151
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 16111
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 16071
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 15856
Strona główna > Władze miejskie > 15824
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 15231
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 13860
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 12517
Strona główna > Budżet Torunia > 12501
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 12351
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 12084
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 11705
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 11547
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 11463
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11271
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 11190
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 11075
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 10981
Strona główna > Plany i programy działania > 10683
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10488
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 9829
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 9754
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 9754
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 9109
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 8521
Strona główna > Majątek Gminy > 8503
Strona główna > Wybory i referenda > 8417
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 8240
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 7891
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 7695
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7467
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 6948
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 6917
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 6876
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6561
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 6304
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 6269
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 6210
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6197
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 6155
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 5839
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 5752
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 5465
Strona główna > Rating miasta Torunia > 5366
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 5263
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 5095
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 4912
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 4813
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 4811
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 4648
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 4589
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 4281
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 3077
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 2811
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2330
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1860
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 1792
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1686
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1533
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1085
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 714
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 452
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 321
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 162
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 116
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 18
Strona główna > Test > 10
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 7
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 6
Suma wszystkich wejść 24585094
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A