Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 22.09.2017

Liczba wejść na stronę: 50199
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 7274394
Strona główna > 2789962
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2514434
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 1579570
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1563584
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1400422
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1312291
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 765989
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 637705
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 637180
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 240543
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 205650
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 177932
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 148754
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 126518
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 116947
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 108075
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 93719
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 84310
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 81266
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 80945
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 77776
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 72939
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 68864
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 65983
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 62835
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 61109
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 57870
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 57250
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 53990
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 50199
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 47411
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 41578
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 40649
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 40498
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 37099
Strona główna > Podstawowe dane > 36608
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 36507
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 35569
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 33065
Strona główna > Informacje o środowisku > 32042
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 31879
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 28722
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 26986
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26484
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 25432
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 23512
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 21936
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 20169
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20070
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 18465
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 18266
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 18234
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 16893
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 16755
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 15956
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 15493
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 15473
Strona główna > Władze miejskie > 15354
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 15208
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 14014
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 12375
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 12235
Strona główna > Budżet Torunia > 12111
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 11923
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 11412
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 11395
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11249
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 10669
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10433
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 10360
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 10347
Strona główna > Plany i programy działania > 10180
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2015 > 10073
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 9526
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 9378
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 9127
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 8603
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 8586
Strona główna > Majątek Gminy > 8108
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 7973
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 7964
Strona główna > Wybory i referenda > 7805
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 7734
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 7620
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7363
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 6462
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 6446
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 6431
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6160
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6092
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 5932
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 5817
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 5811
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 5692
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 5369
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 5173
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 5089
Strona główna > Rating miasta Torunia > 5038
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 4921
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 4736
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 4631
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 4472
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 4394
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 4288
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 4048
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 4029
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 2786
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 2604
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2313
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1837
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1656
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1439
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 1394
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1073
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 450
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 388
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 152
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 116
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Test > 10
Suma wszystkich wejść 23866482
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A