Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 31.03.2020

Liczba wejść na stronę: 58837
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 12062258
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 4405335
Strona główna > 3648648
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 3427135
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 2048996
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1720303
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1516812
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1428121
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1420218
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1342288
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 852543
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 764806
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 421048
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 303647
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 228434
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 198166
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 186746
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 135380
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 124092
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 117925
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 116166
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 111540
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 106011
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 103698
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 96056
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 91930
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 85314
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 79379
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 77948
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 74648
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73118
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 71094
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 71007
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 69250
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 68234
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 66681
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 58837
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 57985
Strona główna > Podstawowe dane > 52356
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 51537
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 51386
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 48752
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 45042
Strona główna > Informacje o środowisku > 41176
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 40397
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 40203
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 36688
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 35179
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 35023
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 32453
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 32377
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 30652
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 27523
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 27412
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27390
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27211
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 26867
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 26513
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 26313
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 26224
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 26192
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 26091
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 25864
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 25159
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 24856
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 24688
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 23942
Strona główna > Władze miejskie > 22859
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 22658
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 21464
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 21427
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 20543
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 20454
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 20320
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 19887
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 19866
Strona główna > Budżet Torunia > 18990
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 18324
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 18090
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 17900
Strona główna > Plany i programy działania > 17492
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 17176
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 15402
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 15113
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 14872
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14832
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 14587
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 14526
Strona główna > Majątek Gminy > 13987
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 13314
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 13285
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 13136
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 12646
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 12509
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 11818
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11584
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 11086
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 11030
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 10771
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 10378
Strona główna > Rating miasta Torunia > 10371
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 10118
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 10079
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 9921
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 9184
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8899
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8856
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 8651
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 8381
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 7783
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6937
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6739
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6659
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 6439
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6112
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 5317
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3880
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3491
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3313
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2590
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2538
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2520
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 2337
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2283
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2042
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 2029
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2022
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1998
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1946
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1190
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 472
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 422
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 349
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 261
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 187
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 147
Strona główna > KS3 > 52
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 48
Strona główna > Wybory samorządowe > 48
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 48
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 47
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 47
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 47
Strona główna > Konsultacje społeczne > 47
Strona główna > KS > 47
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 47
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 46
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 46
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenie porządkowe PMT > 45
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 45
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 45
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 45
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 45
Strona główna > Zamówienia publiczne > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 45
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 45
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 45
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 45
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 45
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 45
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 45
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 45
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 33
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 14
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 6
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 5
Strona główna > 4
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2019 > 4
Strona główna > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia w trybie ustawy PZP > 4
Strona główna > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > Monitoring wizyjny miasta > 3
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > 3
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia > 3
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla wyborców > 3
Strona główna > Wybory do Sejmu RP oraz do Senatu RP 2019 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania finansowe gminy > 3
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawozdania finansowe UMT > 3
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Ogłoszenia o zatrudnieniu w ramach umowy na zastępstwo > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2019 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2019 > 3
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Klauzule informacyjne RMT > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > karty informacyjne o środowisku > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia poza ustawą PZP > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Sprawozdania > 3
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2018 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych > 3
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla komitetów wyborczych > 3
Strona główna > Taryfy opłat za wodę i ścieki > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dane osobowe, klauzula informacyjna > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2018 > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Do roku 2017 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Patronaty > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Interpelacje, wnioski, zapytania > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2020 > 1
Suma wszystkich wejść 39498020
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A