Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.07.2019

Liczba wejść na stronę: 56274
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 10322555
Strona główna > 3458249
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 3148457
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 3134457
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1915657
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1644905
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1462158
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1419912
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1415972
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1241090
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 786897
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 734778
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 361040
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 286530
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 221918
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 184952
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 161041
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 130731
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 117467
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 116536
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 105968
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 104019
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 98978
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 95311
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 90790
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 88770
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 74721
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 72406
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 70082
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 67306
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 67220
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 65530
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 64130
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 63362
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 62079
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 56274
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 55309
Strona główna > Podstawowe dane > 48315
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 48100
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 47439
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 47071
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 43903
Strona główna > Informacje o środowisku > 38844
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 38156
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 34080
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 33531
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 30959
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 29969
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 29760
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 28848
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 27099
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27070
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 26005
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 25873
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 25622
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 25070
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 23852
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 23146
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 23078
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 22980
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 22896
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 22504
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 22380
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 21310
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20996
Strona główna > Władze miejskie > 20786
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 20066
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 20027
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 19078
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 18939
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 18888
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 18456
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 17896
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 17510
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 17338
Strona główna > Budżet Torunia > 16737
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 16200
Strona główna > Plany i programy działania > 15378
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 15258
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 14624
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 14336
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 13696
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 13092
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 12585
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 12561
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 12308
Strona główna > Majątek Gminy > 12298
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 11571
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11537
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 11269
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 11154
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10936
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 10896
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 9370
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 9355
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 8835
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 8812
Strona główna > Rating miasta Torunia > 8806
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 8792
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8729
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8605
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 8553
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 8409
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 7978
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 7887
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 7252
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 6674
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6528
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6515
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6074
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 4999
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 3857
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3189
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3167
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2486
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1993
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1965
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1915
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1150
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 1026
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 467
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 307
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 249
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 239
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 144
Strona główna > KS3 > 49
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 44
Strona główna > KS > 44
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 43
Strona główna > Konsultacje społeczne > 43
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 9
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 1
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 1
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 1
Strona główna > 1
Suma wszystkich wejść 35155584
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A