Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 19.01.2019

Liczba wejść na stronę: 54512
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 9149422
Strona główna > 3307569
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2963021
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 2453968
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1816247
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1578313
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1422503
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1412827
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1412048
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1039282
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 742388
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 700662
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 318445
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 274373
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 217232
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 173436
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 147495
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 127156
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 115130
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 112572
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 99558
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 96039
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 93874
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 87155
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 86805
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 86147
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 71958
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 70884
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 65744
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 64241
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 63430
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 60594
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 59248
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 56870
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 54899
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 54512
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 53272
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 46059
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 45774
Strona główna > Podstawowe dane > 44971
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 44665
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 43199
Strona główna > Informacje o środowisku > 36733
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 36355
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 32218
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 31678
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 29862
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 27408
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26941
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 25374
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 24863
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 24787
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 24549
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 24016
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 23140
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 22849
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 21829
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 21585
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 20792
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20714
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 20517
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 20240
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 20238
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 20225
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 19615
Strona główna > Władze miejskie > 19370
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 18486
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 17180
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 17075
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 16874
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 16652
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 16231
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 15867
Strona główna > Budżet Torunia > 15418
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 14876
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 14828
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 14516
Strona główna > Plany i programy działania > 13971
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 13677
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 13278
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 12594
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 12140
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 11985
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11480
Strona główna > Majątek Gminy > 11111
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10824
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 10668
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 10511
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 10242
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 10097
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 9588
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 9452
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 9160
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8520
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8367
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 8128
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 8093
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 7884
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 7841
Strona główna > Rating miasta Torunia > 7749
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 7703
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 7327
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 7219
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 6967
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 6461
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6415
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 6401
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6326
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6023
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 5956
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 4023
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3045
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 2840
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 2813
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2442
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1968
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1893
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1869
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1133
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 465
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 223
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 222
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 149
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 144
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 119
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 44
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Test > 10
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 8
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 1
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 1
Suma wszystkich wejść 32174771
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A